Магията – CERN!

PoseshtenieCERN

Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч, учител по химия и опазване на околната среда, Весислава Панджерова се завърна от едноседмично обучение в ЦЕРН, Женева, Швейцария. Там тя взе участие в Национална учителска програма, която дава възможност на 49 учители по природни науки да се обучават в специализирани лаборатории на Европейската организация за ядрени изследвания -CERN. Oбучението е изцяло на български език и до сега в програмата са минали обучение около 500 учители от България. Програмата ангажира участниците с 40 часа лекции, посещения на място, практическа работа в лаборатории и дискусии  изнесени от водещи български учени в CERN. По време на обучението участниците работиха в работни групи по различни теми, свързани с природните науки и приложението им в класната стая. Програмата приключи с презентация на работните групи.

Европейската организация за ядрени изследвания събира учени от цял свят, които проучват произхода на материята и силите които я удържат. CERN разполага с най-големия комплекс от ускорители в света. Весислава Панджерова имаше възможността да наблюдава най-големия ускорител на елементарни частици с диаметър 27 километра, изграден на 100 метра под земята. В него се симулират условия, близки до тези в ранните моменти от развитието на Вселената, за да се разбере какво се е случило една стотна от нано секундата след големия взрив. По време на симулациите протоните с максимална енергия се движат със скорост 0,9999999991 от скоростта на светлината. Всеки от тях преминава повече от 11000 пъти в секунда през 27 километровата тръба. В точката на сблъсъка температурата достига до милиони градуси и надвишава температурата на най-горещите звезди. Учителят по химия и опазване на околната среда – Весислава Панджерова разшири знанията си по физика на елементарните частици, усвои прилагането на наличните в ЦЕРН образователни ресурси и обмени добри практики с учители по природни науки и астрономи от цялата страна. Посети Линейния ускорител – LINAC, Фабриката за Антиматерия, LHC, ATLAS, CMS – българското участие в CERN, Контролния център и много други вълнуващи места – като детекторът на CMS на Големия адронен Колайдер на 92 метра под земята и разбира се S’Cool LAB, където изработи Камера на Уилсън.

 Този ценен опит и впечатления ще бъдат споделени с учителите по природни науки и директорите от Софийска област.

„Усещането да се потопиш в магията на CERN и да се докоснеш до експерименталните установки, чрез които се разкриват „тайните“ на живота и нашето съществуване е невероятно. Чувствата, които се пораждат са неописуеми! Всеки учен в областта на природните науки и IT технологиите мечтае да се докосне до „сърцето“ на голямата наука. Обмяната на добри практики между учители от цяла България и български учени в ЦЕРН е ценен опит, най-добрата възможна квалификация.

Имах възможността да живея близо една седмица в CERN, да се срещна с едни от най-големите имена във физиката от български учени в ЦЕРН – Л. Литов, Г. Анчев, Ив. Глушков, З. Захариева, Св. Димитрова, Пл. Яйджиев, Вл. Ангелов, Ч. Стоянов, Р. Ценов, Ал. Христов. Незабравими моменти, за които дори не съм мечтала!

След едноседмично обучение мога да кажа, че се завърнах обогатена със знания, опит и невероятни изживявания, споделя Весислава Панджерова и допълва:

„Посещението в ЦЕРН завърши, но работата ми сега започва. Ще споделя наученото с учителите от София област, ще организирам различни дейности в училище за да приложа новостите в часовете си. Но най-хубавото е, че ще поканим ЦЕРН в училище на една виртуална разходка за да събудя интереса на бъдещите физици, химици и IT специалисти сред учениците си.

Добави коментар