Лятно училище по архитектура ще се проведе в Челопеч

След успешно завършване на четирите издания на лятно училище по архитектура „Поганово 2015“, „Горен Криводол 2016“, „Мирково 2017“ и „Сенокос 2018“, ще започне пето лятно училище по архитектура „Челопеч 2019”.

Тази година в чест на малката годишнина, петата лятна школа по архитектура ще се проведе в село Челопеч, България, в периода от 19 до 26 август. Това съобщава официалната страница на сдружение БалканАрхитрав, Сърбия, в социалните мрежи.

https://www.facebook.com/balkanarhitrav/photos/a.1909740732643675/2432231760394567/?type=3&theater

Темата на петото лятно училище по архитектура е „Устойчиви решения за туризъм чрез опазване и развитие на съществуващото културно наследство в малките общини“.

По традиция програмата включва разработване на един или повече проекти, които имат за цел да запазят и насърчават традиционната народна архитектура като културно наследство, което представлява потенциал за развитие на туризма.

В сътрудничество с община Челопеч, Република България, са създадени две задачи по проекта: Туристически център „Челопеч“ и „Туристическа еко-пътека“

По отношение на развитието на потенциала и туристическа инфраструктура на територията на община Челопеч се предвижда създаване на проект за еко-пътека и съпътстващи съоръжения /еко-маршрут, места за отдих, панорами, инфо-панели и др./

И двата проекта ще представят концепцията за развитие на общинска туристическа инфраструктура със съдържание:

1. Интегрирана схема на туристически и исторически обекти на територията на общината.

2. Схема за развитие на туристическите маршрути на местно ниво.

Тази година лятното училище по архитектура ще се проведе от Центъра за устойчиво развитие на БалканАрхитрав – Димитровград, Сърбия, и БалканАрхитрав – София, България, с участието на студенти и ментори от Факултета по строителство и Архитектурен факултет в град Ниш и Университета за архитектура, строителство и геодезия в София. Домакин и главен спонсор на годишното лятно училище по архитектура ще бъде община Челопеч.