Летен стаж за студенти 2019 в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ”
е водеща компания в рудодобивната индустрия,

дъщерно дружество
на Дънди Прешъс Металс Канада

ТОВА Е ТВОЯТА ВЪЗМОЖНОСТ

Ние организираме
ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ
В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:


• ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА;
• ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
• БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
• ЕЛЕКТРО И КИП И А ПОДДРЪЖКА РУДНИК И ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА;
• ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА;
• ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ГЕОМЕХАНИКА;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МАРКШАЙДЕРСКИ ОТДЕЛ;
• ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ – ПРЕРАБОТКА НА РУДА;
• ПРЕРАБОТКА НА РУДА – ОБОГАТИТЕЛЕН КОРПУС;
• ПРЕРАБОТКА НА РУДА – ВОДНО И ХВОСТОВО СТОПАНСТВО;
• ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ;
• ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ;
• СМАРТ ЦЕНТЪР;
• ИT ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ;
• ПРАВЕН ОТДЕЛ;
• ФИНАНСИ;
• ДОСТАВКИ.

Стажът в Дънди Прешъс Металс Челопеч предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Изисквания:
• Висше образование завършен минимум 2-ри курс, подходяща специалност според
посоченото направление;
• Познания и интереси в направлението, за което кандидатствате;
• Компютърни умения;
• Владеенето на английски език е предимство;
• Мотивация за работа и инициативност;
• Отговорност и ангажираност;
• Целенасоченост и желание за развитие.

Ние предлагаме:
• Платен стаж;
• Осигурен безплатен транспорт и храна.

За да кандидатствате за стаж, моля изпратете СV и мотивационно писмо на e-mail: jobs@dundeeprecious.com или на адрес: Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация“, 2087 с.Челопеч.
Моля, посочете направлението, за което кандидатствате.
Подробни обяви може да намерите на сайта jobs.bg.
Документи ще се приемат до 17.05.2019 г. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Добави коментар