Конференция „Индустрия и енергетика“ 2018

Индустриален клъстер Средногорие

 

На 31 май в Интер Експо Център гр. София  се състоя конференция „Индустрия и Енергетика“ 2018г. Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с партньори на форума „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД и с подкрепата на „Ханиуел България ЕООД“, „Геотрейдинг“ АД, „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД и институционални партньори „Българска стопанска камара“, „Асоциация на индустриалния капитал“ , „Българска асоциация на металургичната индустрия“  и  МГУ „Св. Иван Рилски“ .

Официалното откриване на форума бе уважено Лъчезар Борисов, Зам.-министър на икономиката, доц. д-р Иван Иванов, Председател, КЕВР, Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР, Цветан Симеонов, Председател, БТПП, Кирил Желязков, Главен директор, БСК, проф. д-р Любен Тотев, Председател, Съвета на ректорите на висшите училища в България и Ректор, МГУ „Св. Иван Рилски“ и Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие.

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи състоянието на електроенергийния пазар и позициите на отделните участници в него.

Първият панел с модератор Калоян Косоров, Юридически съветник на БФИЕК, се концентрира върху енергийните регулации и пазари, и представи гледните точки на Иван Иванов, Председател, КЕВР, Ивайло Алексиев, Изп. директор, АУЕР, Константин Константинов, Изп. директор, БНЕБ, Виктория Поповска, Ръководител на управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО, Атанас Димов, Директор Търговия, ЧЕЗ Трейд България, Мария Кръстева, Изп. директор, АСЕП, Красимир  Живачки,  Изпълнителен секретар, АТЕБ и Славчо  Нейков, Председател на УС, ЕМИ.

След почивката, вниманието бе насочено към енергийните предизвикателства пред индустрия 4.0 с модератор Десислава Чалъмова, Директор „Бизнес развитие“, ИКС.

Презентации бяха изнесени от Иван Илиев, Инженер-проекти, Ханиуел България, Константин Делисивков, Изп. директор, БФИЕК, Доц. д-р Атанас Георгиев, Зам. – декан, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Главен редактор, сп. ЮТИЛИТИС и д-р инж. Ивайло Найденов, Член на УС, НТСЕБ  и Николай Минков, Изпълнителен директор, ИКС.

Конференция „Индустрия и енергетика“ 2018 представи решения за надграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система, както и национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори.

Събитието бе посетено от представители на държавната власт, експерти от браншовите организации, търговци на електроенергия, производители и индустриални консуматори, специалисти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.

 

Добави коментар