Книга за военната слава на България и величието на копривщинския дух и родолюбие

Новата книга на Райна Каблешкова „За честта и пагона и в служба на Отечеството” е с военна тематика. Тя доказва само едно – който си може, може си. В книгата й всичко е истина поднесена с историческата достоверност. Зад всяка изписана дума стои огромен труд и всеотдайност, несекващо родолюбие и патриотизъм.

Още с уводните думи към текста озаглавен „Войните и копривщенци” авторът прецизно навлиза в текста и с ясен български език проследява делата на копривщенските герои от Руско-турската освободителна война 1877/1878 г. до края на II световна война. Уводът й приключва с един от антивоенните шедьоври на Димчо Дебелянов „Един убит”. Във втората глава посветена на копривщенските генерали Райна доказва правотата на девиза „България над всичко” като се опитва да поправи една историческа и писателска несправедливост. Възкресени са смелостта и подвизите на седемнадесетте позабравени генерали. Със своя увлекателен разказ тя разкрива техният героичен живот в служба на пагона и Отечеството, като се започне от генерал-майор Константин Искров Кесяков и се завърши с бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев.

Много подробни са очерците й за генералите Илия Каблешков, Любомир Босилков, Пейо Старибратов, Иван Врачен, Найден Боримечков, за Динчо Карамунчев – единствения жив герой в книгата. С публикуваните приложения в края на текста, авторката предава отворен финал на написаното с поместените списъци за загиналите въ войната от Копривщица и участниците, на доброволците от II световна война, а богатия снимков материал засилва въздействието на книгата.

Творбата определено разширява диапазона на творческото търсене на Райна Каблешкова, тя е безценна съкровищница към военната летопис на Копривщица и на България!

Георги Н. Киров – писател, член на БСП

Добави коментар