Кметът Цветанка Йотина участва в заседание на УС на Програма „Красива България”

14 допълнителни проекта ще се финансират
по „Красива България“ през 2019 г.

14 допълнителни проектни предложения на 14 общини са одобрени за финансиране по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Те ще бъдат реализирани през 2019 г. Шест от обектите са по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, седем – по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и един – по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Решението беше взето на 19 юни от Управителния съвет на „Красива България“.

Общата сума за реализиране на проектите е 2,6 млн. лева. От тях 1,2 млн. лева ще се осигурят от проект „Красива България”, а останалите 1,4 млн. лева са от кандидатите.

Останалите точки от дневния ред, които са били разгледани отчет по изпълнението на Решение на Управителния съвет на програмата, предложение за обезпечаване на дейностите по ПКБ с допълнителен човешки ресурс и други – това съобщи кметът на община Мирково Цветанка Йотина, която е член на Управителния съвет.

Кметът Йотина, заедно с кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров, бяха определени за представители на Националното сдружение на общините в Република България в Управителния съвет на Проект „Красива България“.