Кариера „МИАЛ“ предлага скална маса

Кариера „Миал“ предлага скална маса

От 2017г. Елаците-Мед АД разработва находище „МИАЛ“, община Мирково,

за добив на индустриални минерали – доломити.

Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции,
сертифицирани по следните стандарти:

 

Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-043 – БДС EN 13 242;2002+А1;2007 „Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“

Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 – БДС EN 13 620;2002+А1;2008 „Добавъчни материали за бетон“

Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042 – БДС EN 13 043;2005+АC;2005 „Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи”

Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 – БДС EN 13 450;2003+АC;2005 „Трошен камък за ЖП линии“

 

GPS координати на кариера „МИАЛ“: 42°39’28.07″ / 23°59’0.76″

 

Координати за връзка:

02/923 77 12 – Офис Елаците-Мед АД
359 87 680 0542 – инж. Димо Димов
office@ellatzite-med.com

 

скална маса

Добави коментар