Кампания за четивна грамотност „Бъди грамотен, бъди готин“

gramotnostSOUZl

Кампанията Бъди грамотен, бъди готин е кампания, занимаваща се с четивната грамотност на хората, т. е. четене с разбиране. Кампанията се организира от ученици – доброволци от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица, с ръководител Тихомира Нанева, учител от „Заедно в час”.
Какво представлява кампанията?
От 24 до 28 април се провеждат различни мероприятия в сградата на училището, свързани с проверка и подобряване на четивните умения на хора между 11 и 25 години.
На 25 април, доброволците, приели да бъдат тествани, направиха тест за четивна грамотност – тестове на български език и въпроси, свързани с тях. Никой от тях не знае своя резултат, защото ще направят същия тест на 28 април и ще се отбележи разликата в техните четивни умения. Тестът  се прави в рамките на 60 минути. Също така се използва игрови подход за запознантсво между участниците и провеждането на занятията.
На 26 април се работи с таблици и се проверяват уменията за извличане на информация от таблица и обратното -въвеждане на информация в таблица.
Имаше и игри, свързани с изпълнението на задачата.
На 27 април се извлича информация от свързан текст на по-високо равнище и се разглеждат парламентарни речи, които участниците анализират, използвайки конкретни въпроси.
На 28 април кампанията се закрива със същия тест, направен в началото. Тогава се показват  резултатите и развитието на четивните умения на всички доброволци.

Кампанията ще продължи и след официалните дати, като ще се организира конкурс за есе между  учениците в района.

За всеки ден от кампанията се осигурява обяд на участниците, с подкрепата на община Златица*

Кампанията „Бъди грамотен, бъди готин“ е отлична възможност за проверка на четивните умения на човек, тъй като според Еевропейската комисия 41% от учениците в България не са напълно грамотни. Това в по-късен етап изиграва лоша шега, тъй като е твърде вероятно тези младежи да останат без удовлетворяваща работа или дори да направят погрешни избори в живота си, поради простата причина, че не разбират какво четат.
Бъди грамотен, бъди готин!

Добави коментар