Кампанията Time-to-Move-2019 бе отбелязана в Средногорието с три събития

Инвестирането в образование и обучение е ключът към бъдещето на гражданското общество, особено на младите хора. Възможностите за изучаване на втори или трети чужд език, за пътуване и опознаване на други страни, техните жители и различни начини на живот, за обучение или стаж в чужбина, са една малка част от многото посоки пред младите хора за по-добро бъдеще и професионална реализация. С тази идея се проведе за поредна година инициативата Time to move 2019.

В района на Средногорието тя беше отбелязана с поредица от събития. Уъркшоп „Еразъм+“ се проведе на 16 октомври, СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Златица.  Пред учениците бяха представени възможностите за участие в проекти за обмен и младежка мобилност, за продължаващо обучение и образование, стаж и доброволчество. Експертите от контактна точка „Институт за културно наследство“ към Евродеск България отговаряха на въпросите на аудиторията за Програма „Еразъм+“ и проекти „Солидарност“ към Корпуса на солидарност.

На 18 октомври на пл. „Т. Влайков“ в гр. Пирдоп и на 19 октомври на пл. „Македония“ в гр. Златица беше разположен Евродеск Infopoint – щанд. Местните младежки общности бяха информирани за платформата Евродеск, която дава безплатни отговори и съвети по въпроси, свързани с Европа; отговори на въпроси за европейската образователна Програма „Еразъм+“; осигуряване и превод на информация и новини, предназначени за Европейския младежки портал (http://www.europa.eu/youth); специално разработени информационни средства и подкрепа за професионалисти, работещи с млади хора; интернет дискусионен форум; обучения за професионалисти, които работят с млади хора и др.

На щанда бяха представени резултатите от проект за училищна мобилност в Португалия на ученици от ПГ по туризъм и хранителни технологии „Н. Димов“ в гр. Пирдоп.

#timetomove #eurodesk #erasmus+