Инж. Магдалена Иванова – кандидат кмет на БСП – Златица

conferenciabspzlatica

На 2 юли в читалище „Хр. Смирненски“ – Златица се проведе Общинска конференция на БСП – Златица. Основна тема на заседанието бе издигането на кандидатурите за кметове на община Златица и населените места – с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич.

Бяха предложени две кандидатури – на инж. Магдалена Иванова и Пламен Господинов. След проведен дебат между двамата кандидати за кмет на общината от листата на БСП, инж. Магдалена Иванова получи 31 гласа от всички 34 присъстващи делегати. Останалите трима гласуваха въздържали се. По този начин настоящият кмет на община Златица ще се яви на изборите през месец октомври, с амбицията за спечелване на втори мандат.

Инж. Магдалена Иванова изрази надежда, че жителите на Златица ще дадат шанс за повторен мандат на действащ кмет, за да може да продължи политиката си за цялостна инфраструктурна модернизация и довършване европейския облик на общината.

В мандатната програма на кмета се предвиждат довършването на над десет започнати към момента проекта, по-важните от които са градският стадион /за който има изготвен и съгласуван проект/, възстановяване на сградите на „Конака“ и „Метоха“, изграждане и реконструкция на ВИК мрежата в града, проблем който е от изключително значение за гражданите повече от двадесет години и е на път да бъде разрешен, тъй като към момента общината има спечелен проект и се очаква отварянето на програмите за новия програмен период.

Кандидати за останалите населени места са: Стоянка Петрова – с. Църквище, Мария Ангелова – с. Петрич, Ненко Миндилов – с. Карлиево, които изпълняват тази длъжност и в момента.

Конференцията даде най-висока оценка за работата, както на кмета, така и на председателя на Общинския съвет.
Стоянка Балаова – председател на БСП – Златица

Добави коментар