Изявление на инж. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч

Aleksi_Kesyakov
Изявление на инж. Алекси Кесяков – КМЕТ на община Челопеч, по повод информация публикувана на 17.01.2017г. от Прокуратура на Република България, че Специализираното звено „Антикорупция“ – СДГП е привлякло, като обвиняем Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч в престъпление по служба.

ИЗЯВЛЕНИЕ

на инж. Алекси Кесяков – КМЕТ на община Челопеч

Правя това изявление, не за да се оправдавам, а за да изясня и изложа още няколко факти, с които следствието и прокуратурата са запознати, но незнайно защо премълчават. Въпросните 50 000 лева са преведени на 28.04.2014 година и са върнати в сметката на общината на 29.04.2014 година поради установен погрешен превод. Банките не начисляват лихви, върху парите на общините, но ако го правеха щях да съм ощетил общината с 13 стотинки – това е лихвата към онзи момент на банките за 50 000 лева за един ден.

Не съм наясно с тези закони, но ако 13 стотинки са размера на ощетяване, почвам да си задавам въпроса: Достатъчно ли е това, за да бъда подведен под отговорност за настъпили „немаловажни“ вредни последици от имуществен характер? Фирмата, на която са преведени тези пари има договорни отношения с общината – тя е строител на парковия комплекс в местността Корминеш. Към момента на превода строителя е вложил в обекта средства под формата на материали и строителство, които не са разплатени от общината, доста над 50 000 лева.

Както казах, това са факти известни на следствие и прокуратура, за това нормално е да възникне въпроса: Целта на това следствие наистина ли е да разкрие истината и да осуети и ограничи корупцията в България? Бих се съгласил с подписаното от прокурор Илиян Рангелов постановление за привличане на обвиняем, ако корупцията в България е овладяна до толкова, че „уронване на престижа и разколебаване на общественото доверие в общинска администрация„ е най-голямото престъпление, което е останало ненаказано.

19.01.2017г.

Добави коментар