Използваме природните ресурси оптимално и ефективно

В новия брой на списание Мениджър е поместено интервю с изп. директор на „Елаците-Мед“ АД инж. Драгомир Драганов. На вниманието на читателите ни, представяме извадка от интервюто.

 

• Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД пред списание Мениджър:

 

  • С модерни технологични решения постигаме значително удължаване на  живота на находище „Елаците“
  • При нас работят хора с повече от 120 професии

 

– Инж. Драганов, с какъв времеви хоризонт са залежите в находище „Елаците“, как технологиите могат да увеличат този хоризонт?

– Елаците-Мед АД има подписан концесионен договор за находището до 2031 г. и утвърден цялостен работен проект от Министерството на eнергетиката за този период, който ние изпълняваме.

Първоначалният доклад с резултатите от геоложките проучвания на находището преди 50 години е предвиждал добив на 208 млн. т. руда и предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Екипът на Елаците-Мед и фирмите от групата ГЕОТЕХМИН удължават жизнения цикъл на рудника – до момента с 25 години. Продължаваме да търсим най-добрите решения във всички аспекти на управлението на минния и обогатителния процес – от проучването и оценката на ресурсите до рекултивацията.

Ние работим с ясното съзнание, че природните ресурси са изчерпаеми и се стремим да ги използваме възможно най-разумно и ефективно. Такъв подход естествено ще доведе до значително удължаване на  живота на находище „Елаците“. А това означава и социално-икономическа преспектива за тези региони, в това число сигурност и добра работа за местните хора.

  • По какъв начин новите технологии влияят на процесите при вас, възникват ли нови дейности и нови професии? Кой е активният фактор за технологично обновление?

– В трудовия процес на Елаците-Мед се включват специалисти и работници с повече от 120 професии, от които 48 с много висока квалификация. Нашите служители непрекъснато повишават квалификацията си, активно участват в научни форуми у нас и в чужбина. Обучението и квалификацията на персонала са важен елемент от политиката на дружеството.

Елаците-Мед успешно внедрява съвременните цифрови технологии за постигането на тези цели. През последните три години например стартирахме програма за цялостна дигитална трансформация в рудник „Елаците“, като по този начин се осигурява по-високо качество на продукцията и се подобрява безопасността на работното място. През 2018 г. дружеството получи отличие за внедряването за първи път в Европа на патентована система за контрол и управление на размера на частиците в крайния продукт при смилането на рудата, чрез която се подобрява енергийната ефективност и се повишава степента на извличане на полезните компоненти от рудата.

  • Като каква компания се позиционирате, какво смятате, че е важно обществото да знае за Елаците-Мед?

– Елаците-Мед е структуроопределяща компания за индустрията на България и за района на общините, на чиято територия  оперира. Дружеството, с над 1800 служители, е сред 50-те най-големите работодатели в страната. Нашите кадри са предимно от района на общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица и Пирдоп. Привличаме висококвалифицирани специалисти и от други населени места. Много важни са възможностите за професионално развитие, работата със съвременно високотехнологично минно и друго оборудване, високо специализиран софтуер, системи за автоматизация и управление и отношенията в работната среда – те също са съществен фактор, който мотивира хората да търсят работа при нас.

Всяка година провеждаме летни стажове за студенти в реална работна среда и създаваме условия за професионалното развитие на млади специалисти. В Елаците-Мед през последните осем години са били на стаж над 200 младежи, като 33 от тях вече са част от екипа на дружеството.

Политиката ни е социално отговорна към хората, работещи в компанията, към интересите на държавните и общински институции и обществото като цяло, към опазването на околната среда.

 

Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор и член на УС на „Елаците-Мед“ АД. Завършил е Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“, с магистърска степен по геология и проучване на полезните изкопаеми.

Работи повече от 30  години на различни позиции в минната индустрия, от които 5 години в сферата на търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми. Има опит във всички аспекти на оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми, предпроектни проучвания, проектиране на минните работи в открити рудници, първична преработка на медно-порфирни руди и оценка на икономическия риск.

Добави коментар