Изграждането на депото в Златица се финализира

depo_1

С довършване на започнатите проекти и реализиране на капиталовата и партньорски програми започна строителният сезон за община Златица. Въпреки, че сме във период, в който няма отворени оперативни програми и икономиката в държавата буквално стои на едно място, лятото в Златица премина с доста строително-монтажни дейности. Администрацията изцяло е ангажирана с довършване на стартиралите проекти, реализация на капиталовата програма от бюджет 2016 г. и реализиране на партньорски програми с трите големи предприятия в района.

Най-важният проект, който община Златица трябва да реализира до края на годината е довършване на депото за битови отпадъци. Проектът е стартирал през 2004 г., минал през различни забавящи и утежняващи ситуации, минал през съдебни решения, актуализация на проекта и  реализацията му сега. Строителството започна през юли 2016 г. Там ще се депонират отпадъци на общините Златица, Пирдоп, Антон, Мирково, Чавдар, Челопеч и Копривщица, чието общо население е малко повече от 20 000 ч. Обемът му е изчислен така, че да поеме неопасните отпадъци за срок от 10 години. Площта, на която е разположено депото е 66 дка.

psov_2_m

До края на м. септември ще приключи и проектът за изграждане на колектор от Златица към ПСОВ – Пирдоп и помпена станция за отпадни води. По този проект бе подменена изцяло ВиК мрежата по ул. „Тополница”, като след подмяната бе възстановена пътната настилка. В тази канализация вече се събират водите на Златица, като от нея те ще се насочват към ПСОВ – Пирдоп. Чрез този проект успяхме да включим към канализационната мрежа и къщите в близост до ракиджийника, които до момента ползваха септични ями.  През лятото общината подготвя проекти за II етап, който да  обхване отпадните води от западните квартали на града, като ще се подмени и водопроводната мрежа. С този проект ще кандидатстваме за финансиране и ще бъде решен един голям проблем с канализацията по ул. ,,Юрий Гагарин“  и квартала.

При реализирането на проекта е подменен трансформаторът, който захранва целия квартал около околовръстен път с ток.

p1170965_m

До края на м. август приключиха и ремонтните дейности около бл. 33. Върху сградата на жилищния блок се приложиха мерки за енергийна ефективност.

Подменена е дограмата на апартаментите, дограма и врати в общите части, изцяло ремонтиран е покривът, изолиран е цокълът на приземните части, ремонтирана е ел инсталацията в общите части. Санирането на бл. 33 става по ,,Националната програма за енергийна ефективност на  многофамилни жилищни сгради“ и е един от първите блокове в България, които ще бъдат приключени. Ефектът е поразителен както за живеещите в сградата така и за жителите и преминаващите през града. До седмица започва саниране на още един блок в града – бл. 13 на ул. ,,Х. Димитър“ . Надяваме се да имаме същия ефект след приключване на дейностите.

В СОУ ,,Св. Св. Паисий Хилендарски“ и ОДЗ ,,Вяра, Надежда, Любов“ изцяло е подменена отоплителната инсталация, като старите котли са извадени от употреба и са закупени нови на пелетно гориво. Монтирани са соларни системи и в училището и детската градина за топла вода, като са закупени и монтирани бойлери с вместимост 500 l. Модернизацията се извършва със средства по програма между България и Норвегия.

Текат довършителни работи и в столовата  на СОУ ,,Св. Св. Паисий Хилендарски“, която се дооборудва  със санитарни помещения и се надяваме дейностите да приключат до края на м. септември и тази учебна година  да се ползва от учениците в СОУ  ,,Св. Св. Паисий Хилендарски“.

sou1_m

Лятото малчуганите от футболния клуб спряха тренировки, което даде възможност  общината да подмени и възстанови спортната клетка; Направена е нова замазка, решено е отводняването, закупена и поставена е нова тревна настилка, подменена е оградната мрежа и е подменено осветлението. Площадката ще започне да функционира до дни.

В с. Църквище е асфалтирана една улица с общински средства.

В с. Петрич  предстои ремонт в Читалището, довършване корекцията на р. ,,Гугов дол“, а с дарението на труд и средства от страна на ,,Елаците“  се ремонтира църквата в селото.

До началото на м. септември се надяваме да приключат ремонтите в двете детски градини.

В ЦДГ ,,Слънце“ са ремонтирани санитарните помещения, в ОДЗ е обновено помещението за яслена група, подменени са подовите настилки в две групи, ремонтирана е външната тераса и отводнителната система на сградата.

В момента администрацията подготвя проекти за цялостно обновяване на ЦДГ ,,Слънце“, която притежава просторни помещения за игра, учене и почивка, спортен салон, широк кухненски бокс и невероятен двор. Проектът засяга както вътрешен ремонт, така и саниране на сградата и облагородяване на двора. Тази година в двете детски градини са закупени пособия за оборудване на спортните зали, нови професионални готварски печки за двете кухни, още две  интерактивни дъски. Придобивките са от партньорството с ,,Аурубис”АД.

Не е забравен и домашният социален патронаж, където бе решен проблем с канализацията и отвеждането на  води.

Ремонтираме покрива на физкултурния салон в СОУ ,,Св. Св. Паисий Хилендарски“ и отводнителната система след възникнали проблеми и неполагане на грижи за сградата. Не се обръща внимание на почистването на отводнителните тръби на сградата, вследствие на което се появяват течове, зимата замръзват и проблемите стават по-големи, а иначе редовното оправдание е некачествени ремонти. Трябва ползвателите да полагат повече грижи.

sou_stol2_m

В АТПГ е изградена нова площадка за тенис на корт, също в партньорство с „Аурубис”АД. В двора на бившия техникум се оформя терен за практикуване на различни видове спорт.

Нова отоплителна система с котле за пелети е монтирана в сградата на кметството и пенсионерски клуб в Карлиево. Подобрението е извършено с общински средства.

Остава един по-сериозен обект, който ще реализираме в есенния период и това е подмяна на 1.5 км водопроводна мрежа, започваща от резервоара за питейна вода по ул. ,,Стара  планина“ до пресечката с ул. ,,Гълъбец“. Умишлено отложихме този ремонт за по-късна есен, защото това е захранващ водопровод за целия град и сами разбирате, че това ще наложи спиране на водата на само в отделни квартали, а за целия град. Гражданите предварително ще бъдат уведомени за спиранията, като съобщения ще се качват на сайта на общината.

odz4_m

Приключваме поредното горещо лято с много работа – финализиране на 4 проекта и реализиране на капиталови и партньорски програми. Усилията и в следващата година ще бъдат в обновяване на градската инфраструктура, като ще търсим различни варианти за финансиране.

Добави коментар