Извършена е корекция на река Куру дере в Златица

От Община Златица съобщиха за населението, че е извършена корекция на река „Куру дере”. Дейностите са осъществени със средства от Община Златица и със съдействие от страна на „Елаците-Мед“АД, които са доставили скална фракция. Фирма „Силвия Вивентис” ЕООД е осигурила техника. С личен труд са се включили и собствениците на имота, засегнат от реката.

Извършена е мащабна корекция на речното корито от участъка от околовръстния път до края на последните къщи, по течението на реката.

Целта е живущите там граждани да се чувстват в безопасност в случаите, когато придошлите води на реката застрашават тях и имуществото им. Затова е изградена дига, която няма да позволи навлизането на водата в имота им. Насипан и загладен е и пътят, който води до там.

От Община Златица изказват своята благодарност на всички, участвали в това начинание, а именно: „Елаците -Мед” АД, „Силвия Вивентис” ЕООД, с управител Силвия Коленцова, Стефан Стоянов Чолаков и Любка Иванова Танчева – собственици на застрашения имот, както и на работниците и служителите от Община Златица, които само за два дни неуморен труд са успели да се справят с тази нелека ситуация.