Зорница Янкова, директор „Човешки ресурси“ в „Аурубис България“: Успешната организация е тази, която осигурява разнообразна и сигурна среда на работа

Компанията с ключово участие в стратегически форуми

В края на месец май, „Аурубис България“ взе участие в две ключови събития по най-актуалните теми, свързани с човешките ресурси.

По време на националната конференция Next Level HR 2023: новата визия за бъдещето на кариерния път, организирана от списание Мениджър в партньорство с „Аурубис България“, Зорница Янкова, директор „Човешки ресурси“ заяви:  „Младите хора са креативни, прагматични, целенасочени. За да дадат най-доброто от себе си те имат нужда от ясна визия и търсят смисъл в това, което правят. „Аурубис България“ е общност и нашия фокус е грижа за хората през програми, придобивки, социалните партньорства. Една организация е силна, когато подкрепя хората си и е част от това, което им се случва и е важно за тях всеки ден. Ние от „Аурубис България“ сме част от живота на служителите си, като се опитваме да ги ангажираме с активно участие на общинските програми и инициативи в региона.

„Аурубис България“ подкрепи също и Форума на жените предприемачи, организиран от Dir.bg, който събра в София лидери в сферата от най-високо ниво в Европа и България. Зорница Янкова се включи в открит дебат в панела „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“. Женското предприемачество е ключов фактор за икономически растеж и устойчиво бъдеще, затова активното ангажиране на жените в предприемаческата среда е от ключово значение. В „Аурубис България“ сме фокусирани върху развитието на жените-лидери и за нас е мисия постигането на многообразие. Всеки трябва да дава най-доброто от себе си, защото успешната организация е тази, която осигурява разнообразна и сигурна среда на работа, допълни Янкова.