„Златно лято“ за стажантите в Дънди Прешъс Металс Челопеч

dundee-stajatnsaprograma2015

На 1 юли стартира лятната стажантска програма в дружествата на Дънди Прешъс Металс в Челопеч и в Крумовград. Програмата е организирана в три направления:

  • • студенти от различни български и чуждестранни висши учебни заведения;
  • • ученици от Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“;практиканти по Програмата за практическо професионално обучение, съвместен проект на Професионална гимназия по механоелектротехника – град Пирдоп, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Аурубис България.

Тази година над 200 студенти от различни специалности заявиха желание да се включат в стажантската програма на компанията. От тях 37 ще придобият опит в Челопеч и 9 в Крумовград в продължение на два или три месеца през лятото, започвайки по различно време, съобразно техните ангажименти в университетите..

На 1 юли седемнадесет ученици от 11 клас в ЧПГЧО „Челопеч“, шестнадесет студенти и трима практиканти бяха посрещнати в първия си работен ден в рудодобивното и преработвателно дружество в Челопеч от специалисти на компанията. Денят започна със задължителен начален инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд, проведен от служителите на отдел „Безопасност и здраве при работа“ и продължи с въвеждаща презентация от отдел „Човешки ресурси“, представяща дейността и структурата на Дънди Прешъс Металс Челопеч. След като получиха своите пропуски и трудови договори, стажантите бяха представени в отделите, в които ще работят през летните месеци. За да се уверят, че сигурността и безопасността в предприятието са на първо място за всички работещи, оборудвани с необходимите лични предпазни средства, стажантите участваха в обучения за първа долекарска помощ и работа с пожарогасител. Минните спасители разясниха как се действа в аварийни ситуации и в случай на инцидент; направиха демонстрация за гасене на пожар. В останалата част от работния ден стажантите имаха възможност да се запознаят със спецификата на работа в своите отдели с новите си ментори.

Най-новите попълнения в екипа на Дънди Прешъс Металс Крумовград, също бяха посрещнати с информационна презентация, в която участваха представители на компанията на място в Крумовград, както и представители на отдел „Човешки ресурси“, които се включиха чрез коферентна връзка. Стажантите демонстрираха голям интерес към проектите на компанията и готовност да допринесат със своите идеи за тяхното осъществяване.

 

Добави коментар