В Златица е готов първият блок по програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради

blokzlatica

На 2 септември сe проведе заседание на техническата комисия, в която участваха експерти от техническа служба – Златица, строителен надзор и архитекта на областна администрация – София област, със двама експерти от технически отдел. Подробно бяха разгледани документите, съпътстващи строителството и бяха проверени строително- ремонтните работи на блок 33 в Златица. Техническа комисия заседава съгласно методически указания, зададени от министерство на регионалното развитие и благоустройство. Становището на комисията позволява финализиране на проекта и окончателното разплащане.

Блокът е един от първите в страната, които кандидатстваха по националната програма за прилагане на мерки по енергийна ефективност и първият в Софийска област, при който се приключват дейностите в срок. С приложените мерки се достига клас В за ефективност. Като ремонтни работи е подменена дограмата на апартаментите, дограма и врати в общите части, изцяло ремонтиран е покривът, изолиран е цокълът на приземните части, ремонтирана е електрическата инсталацията в общите части и е направена топлоизолация. Сградата ще получи и технически паспорт. Единствен ангажимент на собствениците е през следващите 5 години да не променят архитектурния й вид. Средствата са осигурени от бюджета на република България без каквото и да е финансово участие на собствениците. Създаденото сдружение на живущите в бл. 33 е пример за бърза реакция, екипна работа и отговорност при реализиране на проекта.

Ефектът е поразителен както за живеещите в сградата, така и за жителите и преминаващите през града. До седмица започва саниране на още един блок в града – бл. 13 на ул. ,,Х. Димитър“ .

След края на заседанието на комисията, областният управител на София област Росица Иванова и зам. кметът на община Златица инж. Цветан Хаинов подписаха Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Росица Иванова честити на собствениците новата придобивка, като им пожела тя да донесе уют и топлина в семействата им. Областният управител ги поздрави за решението им да предприемат стъпки по кандидатстване по НПЕЕМЖС и изрази надежда все повече собственици в жилищни кооперации в Софийска област да ги последват, независимо на територията на коя община са. Тя подчерта своята увереност, че ползите за хората от подобни подобрения ще бъдат многобройни, не само във финансов аспект, но и в здравословен, и изтъкна, че вероятно хората осъзнават това, позовавайки се на нарастващия интерес към програмата за саниране в цялата страна.

Росица Иванова не пропусна да благодари и на екипите от ОбА – Златица и на областната администрация, ангажирани с работата по програмата. Тя поздрави експертите преди всичко за оперативната работа, високото ниво на експертност и отзивчивостта и готовността за съдействие към сдруженията на собствениците, кандидатстващи по НПЕЕМЖС. Именно екипът експерти на Областната администрация днес удостовери, че строежът на блок 33 е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект и условията на договора за изпълнение на строителството са спазени.

Предстои документите по строителството да бъдат подадени в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). От там трябва да бъде назначена комисия, която да извърши проверка на строителството и да одобри извършените строително-монтажни дейности.

Добави коментар