Здравната каса увеличи лимита на болницата в Пирдоп

ДО

КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ „ СРЕДНОГОРИЕ МЕДИЯ”

В-К „КАМБАНА”

В-К „РЕГИОН”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 29.10.2018 год. бе подписано Допълнително споразумение между НЗОК, представлявана от Директора на РЗОК-София област и Изпълнителния Директор на МБАЛ -Пирдоп АД, съгласно което са дадени допълнителни стойности и обеми на дейностите за болнична медицинска помощ и бе увеличен месечният лимит на лечебното заведение.

При  условията на утвърден бюджет на НЗОК за 2018 год. и приети Правила за прилагането му, за ръководството на МБАЛ-Пирдоп АД бе изключително трудно да постигне увеличаване на месечния лимит.

Увеличеният месечен бюджет ще ни позволи да изпълняваме по-спокойно медицинската си дейност, да планираме, хоспитализираме и лекуваме пациентите си, когато имат нужда от медицинска помощ, съобразявайки се с месечния лимит и да не генерираме допълнително загуби от изработена и незаплатена медицинска дейност.

 

До този добър резултат не бихме стигнали без активното съдействие на нашите партньори.

 

Специална благодарност изказваме на акционерите: Община Пирдоп, Община Челопеч, Община Чавдар, Община Мирково, Община Копривщица и на ръководствата на трите предприятия: „Аурубис България” АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Елаците-Мед” АД.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ        

НА МБАЛ ПИРДОП АД:

Председател: Снежана Янева /п/

Членове: д-р Веселин Господинов /п/

д-р Юлия Димитрова /п/

Добави коментар