За да имаме чист град, трябва да си съберем данъците

Angel Gerov

• Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, пред в. Камбана

– Г-н Геров, изминаха почти 100 дни от встъпването Ви като кмет. Имаше ли разминаване между очакванията Ви и реалността, или от самото начало нещата тръгнаха в положителна посока?

– 100 дни са си много и малко. Нямаше голямо разминаване с онова, което очаквах. Знаех, че положението не е розово, но не и чак толкова трагично, колкото го представяха опонентите ми по време на предизборната кампания. Информацията, която бе дадена  от администрацията, отговаря на действителното състояние на нещата.

В момента група общински съветници прави проверка на задълженията на общината и ще излезе със свое становище.

На този етап водният проект е разплатен към строителите на 100%, но все още има документация, има плащания от МОСВ към община Пирдоп. Те трябва да бъдат одобрени. По думите на МОСВ, тъй като и те са притиснати от срокове, това ще се случи до края на март, когато водният проект трябва да бъде абсолютно приключен и отчетен.

– Кои бяха най-важните неща в началото на мандата Ви, към които насочихте вниманието и усилията си?

– Най-важните неща бяха свързани със затягане на финансовата дисциплина и намиране на начин за увеличаване събираемостта на данъците. До сега при некоректни данъкоплатци трябваше да се изпрати писмо, с което лицето да бъде уведомено в седем дневен срок или да погаси задължението си, или да направят споразумение с общината. Ако това не се случи – общината да заведе дело, което да се точи с години. С новите изменения на Закона, пак във вид на уведомление се изпраща писмо до съответния некоректен данъкоплатец. Ако той в 7-дневен срок не изплати задълженията си, или не сключи споразумение с общината, ние имаме право да го подадем на съдя изпълнител, било то публичен, държавен или частен, и да се пристъпи към принудително събиране на дължимите суми. Това много скъсява процедурата.

– Има ли вече ефект от тези мерки?

– Все още нямаме конкретен ефект, тъй като изпращането на тези писма-уведомления ще започне през следващата седмица.

Исках юристите добре да подготвят нещата – уведомителното писмо, начина на изпращането му, за да няма шикалкавене или някой да се оправдава, че не го е получил. Предприели сме мерки в посока събираемост на данъците и те ще бъдат изпълнени. Това е задължително. Защото ако сработи декларираното намерение на Министерството на финансите за подпомагане на закъсали общини, те ще кажат: „Ама вие искате да ви отпускаме заем, а не сте направили и опит да си съберете данъците”.

– Ще станат ли платени паркингите в центъра на града?

– Работи се по тази идея. Обмисля се каква да бъде организацията, как да бъде заплащането. Може би ще ползваме опита на други общини – sms паркиране или специално отпечатани талони, които ще се продават. В момента водим разговори с фирми, които изпълняват тази дейност. Надявам се до февруарската сесия да сме готови с предложението и то да бъде внесено в ОбС за одобрение. На първо време идеята ни е за паркинга в център и паркинга зад хотела. Нека да видим как ще заработи самата система, но най-вече за паркинга на центъра. Не е тайна, че някои хора го използват като фирмен и личен паркинг, да им бъдат охранявани автомобилите денонощно от полицията.

– Други възможности за увеличаване приходите на общината?

– Тъй като има много критики от хората, че едва ли не звено „Гора” не си вършат работата и нямало печалба, на последната сесия се взе решение да бъде извършван по-голям контрол спрямо лицата, които подадат молби за т. н. социални помощи – отпускане на дърва за огрев. Много жители от общината грешат, като смятат, че това са дървата им за целия отоплителен период. Това всъщност е една помощ от общината. Защото нашата община може да си го позволи, но има общини, които няма общинска гора и въобще не предлагат такива услуги. Внесохме също предложение към ОбС и те го приеха да бъде отказвано административно обслужване на физически или юридически лица, които имат задължение към общината.

Отдел „Местни данъци и такси” направи облагането на данъците за 2016 г. и всеки един гражданин може да си заплати съответния данък, като пак важи отстъпката от 5%, както е по закон. Даже вече имам информация, че има граждани, които са заплатили данъците за настоящата година.

Повишаването на данъците в общината е с много малко. Но няма как да искаме да имаме по-чист град, а с тези ниски данъци не можем да си го позволим. Няма от къде да вземем този финансов ресурс.

– Започна ли кампанията за регистрация на домашните кучетата?

– По закон събраните такси от регистрация на домашните кучетата се използват само за борба с бездомните кучета. За това е нужно и е редно всеки, който има куче в къщи да го регистрира. Таксата е 10 лв.

– Кога да се надяват гражданите, че ще се спасим от тези бездомни кучета?

– Мислех, че решението на проблема „бездомни кучета” е много лесно. Оказа се, че не е така. Появиха се много фирми. В първите разговори всеки казва „Да, аз идвам, упоявам, обезпаразитявам, имам приют и го вкарвам в него. В момента, в който се стигне до подписване на документ казва „О, не. Упоявам, обезпаразитявам, кастрирам и пускам там, където е хванато”.

Едно куче, за да се упои, обезпаразити, кастрира и да се пусне там, където е хванато, струва 130 лв.

Търси се разрешение. Аз се надявам, че има и едно друго нещо, което не трябва да се забравя. Бездомните кучета в Пирдоп не са толкова много. Това са домашни кучета, които сутрин в 6.30 ч. – 7 ч. се отвързват от каишката и се пускат да се разкарват. Вечерно време те се прибират. Друг проблема, че има две дами в града, които най-демонстративно хранят бездомните кучета. И двете са предупредени, че ще бъдат глобени.

– С какви други проблеми се сблъскахте в началото на мандата?

– Имаме голям проблем със земеделските производители. Някои са некоректни и пускат животните си да пасат в чужди ниви и ливадите и ги съсипват. Получили сме много жалби, правени са проверки, хванати са животните, предупредени са стопаните официално. Сега, при подписване на договори за пасища има пропуск, който трябва да се избегне. В договора трябва да залегне, че ако бъде хванато животното извън пасището и мерата, която собственикът е взел от общината, договорът ще му бъде прекратен. А това означава, че ще бъдат спрени и субсидиите и би било равно на самоубийство.

– Има ли незавършени проекти от предишния мандат? Разработват ли се в момента проекти, с които да имате готовност при отварянето на програмите?

– Незавършени проекти няма, тъй като до края на 2015 г. абсолютно всички проекти трябваше да приключат.

В момента участваме с проект по трансграничното сътрудничество.

Социалният проект започна още миналото лято. Подписан е и започна набиране на кандидати за социални асистенти.

Входирали сме документи за регистрация на Местната инициативна група. Чакаме уведомление за одобрение или забележки и да започнем да работим по стратегията. Пусната е процедура по ЗОП за избор на проектант за улиците и тротоари в Душанци. Мисля, че срокът трябва да изтече към края на февруари, тъй като през март ще бъде отворена програмата и трябва да имаме проектната готовност веднага да входираме.

В момента сме възложили на една фирма, която е правила енергийните одити на детските градини и началното училище, да ги актуализира, тъй като е изтекъл срокът на самия документ. Очакваме в момента, в който се отворят програмите, веднага да се входират проектите за трите детски градини и началното училище.

Много ми се иска на този етап да подменим в детските градини съоръженията – люлки, пързалки и т.н. ПУДООС разрешава само едно такова съоръжение, а ние имаме три. Ще търсим възможности.

Очакваме да видим къде ще можем да кандидатстваме, в кое министерство, за Еленската базилика. Смятам, че трябва да се започне с първия етап – реставрация и консервация. Ние не успеем ли да я ли съхраним, няма смисъл да започваме каквото и да е. Според разговорите ми с хора, които имат поглед върху този тип програми, стигнахме до извода, че няма как да получим голямо финансиране за Еленската базилика. Ще трябва да го разделим на три части. Първо консервацията и реставрацията, след това достъпност и най-накрая публичността – музейна експозиция и каквото е предвидено в проекта.

– Уточнено ли е вече за какво ще се вложат средствата от Социалната програма с Аурубис?

– Все още не е ясно за какво ще отидат парите. В момента се водят преговорите. В общи линии сме се обединили около приоритетите. Предвиждаме да има за изграждане на един обект в Душанци, редовните суми, които са за двете читалища, за спортните клубове.

Имаме предложение към Аурубис да учредим стипендия за подпомагане на млади педагози, които след тяхното завършването си да постъпят като учители в общинските училища. Приеха го като предложение. Трябва да видим и каква стипендия ще бъде одобрена.

– Ще минат ли ОДЗ на делегиран бюджет?

– И това ще стане, ОДЗ ще мине на делегиран бюджет, но най-напред трябва да се промени енергийната ефективност на сградите, защото при ситуацията в момента, не биха могли да се справят сами с разходите за отопление.

– Болницата?

– Всичките кметове взеха решението да се смени ръководството на болницата. Надяваме се че новото ръководство в лицето на д-р Гетова ще промени нещата. Тя пое нещата и в момента се изготвя финансов анализ за да се види какво е истинското положение на болницата. Липсват специалисти, защото много от тях са напуснали. Информацията, която имам е, в момента д-р Гетова се мъчи да върне колкото се може повече от напусналите специалисти, за да се закрепи дейността на болницата. Болницата ни беше представена и защитена чрез Здравната карта в този си вид, брой отделения и легла, но сега държавата въвежда и една наредба, в която слага допълнителни изисквания, и то убийствени, само и само общинските болници да не могат да отговорят на тях и да ги затворят. На мен ми е много чудно как един район като нашия би могъл да бъде лишен от болница. Записано е да има болница на не повече от 60 км. Ще кажат  – ето, в Панагюрище. Но през зимата се стига по-бързо до София, отколкото до Панагюрище. Което отиваме на 80 км. Карлово е на 60 км. Много интересни неща.

Мнението ми е, че независимо от това каква ще бъде формата на собственост на здравното заведение – общинска, частна, държавна, няма никакво значение. За всяка една клинична пътека Здравната каса е определила Х средства. Надвишават ли се разходите, всеки си плаща допълнително. В каквато и да е болница – се заплаща. Всички знаем вече, че частното е по-добро от държавното, или общинското. Особено при сегашния начин на финансиране на здравеопазването. Аз нямам никакви притеснения, ако се появи един инвеститор, който да бъде сериозен и да вземе болницата, при определени условия – запазването й във вида, в който тя работи като отделения и вдигане на качеството на здравните услуги.

– Справихте ли се със зимното почистване?

– Нещото, което липсва от програмите на Министерство на социалните грижи, е липсата на хора, които да помагат за чистеното на града. Общината разполага само с един човек за тази дейност. Това ме принуди, за да може да изчистим поне основните тротоари в града, да закупим една малка машинка. Според мен, тя свърши много добра работа.

В предвид това, че финансово не сме добре и не може да си позволява разхищения, смятам, че горе-долу градът беше изчистен. Първоначално се чистеха основните артерии, след това се минаваше по по-страничните улици. Голям проблем е зимното почистване във вида му, в който е в момента. За догодина ще правим разчети и ще преценим дали ще може да си позволим да премахнем пясъка от компонента зимно почистване. Тъй като на всички ни е ясно какво ще се случи напролет. Държим в изправност малката машинка и в момента, в който вече знаем, че няма да има снегове ще бъде пусната за метене.

– Има ли нещо от свършеното през тези 3 месеца, което Ви носи удовлетворение?

– Постарахме се колкото можахме за Коледа да украсим Пирдоп и Душанци, да направим подобаваща заря. Виното, което се раздаваше в новогодишната нощ бе инициатива на Туристическото дружество, което не успяхме да обявим в новогодишната нощ. Искам да благодаря на ръководството и всички членове, че приеха идеята присърце, и то в този студ. Мисля, че се получи добре.

Новият зам.-кмет Вера Бойчев задвижи нещата. По отношение на празничния календар – Коледа, 3 януари, Ден на родилната помощ. Тя подготвя и честването за 3 март. Не нещо грандиозно, но все пак празникът да бъде почетен така, както трябва.

– Кои са важните неща, което трябва да се случи през следващите три месеца?

– Очакваме всеки момент да подпишем договор за хора по програмите. В момента се отваря и една програма за трайно безработни. Обемът от хора ще бъде достатъчен, за да може при настъпване на пролетта да изчистим града и задачата, която съм си го поставил е, да сменим цветния облик. На първо време на главната улица и след това по другите улици. Имам идея, но нека първо да подпишем договорите, да имаме наличния ресурс от хора и да дойде пролетта. Това са непосредствените ни задачи -почистване на града и промяна на цветния му облик. Следене на всяка една програма, в която може да кандидатстваме. Събиране на данъци. Започване на подготовка за Влайковите дни.

Добави коментар