Защо се допускат проекти на принципа „едни хора да вземат едни пари“

В началото на лятото стартира проектът за така чакания и належащ ремонт на двете читалища в Пирдоп и Душанци. Състоянието на читалище „Светлина” преди ремонта бе покъртително, което правеше сградата неизползваема. Ситуацията в пирдопското читалище беше значително по-добра, въпреки многото течове от покрива и стените. Най-големият проблем бе отоплението на салона, който на практика през зимата беше необитаем.

С голямо тръпнене чакахме тези ремонти, за които по проект бяха предвидени по около 1 млн. лв. за всяко читалище. Веднага след започването на строително-ремонтните дейности, започнаха проблемите. Строителите откриха покрива на библиотеката в Пирдоп без да се съобразят с метрологичните условия и да вземат предпазни мерки, в следствие на което тя бе наводнена. Поради забавяне на финансирането, вместо за предвидените 6 месеца, проектът трябваше да се завърши за 3 месеца. Може би това форсиране на нещата стана причина за некачественото строителство и явилите се многобройните проблеми – протичане на стените, замръзване на тръбите, наводнения, дори в един момент сцената бе покрита със сняг. Появиха се и много проблеми в ел. инсталацията. По отношение на оборудването нещата не се случиха така, каквито се очакваха. Най-честите коментари в публичното пространство по този повод бяха, че както и при проекта с екопътеките, така и този проект е направен калпаво, на принципа „едни хора да вземат едни пари”.

За коментира по темата се обърнахме към инж. Стоил Карагьозов – директор на дирекция ТСУ в община Пирдоп и ръководител на проекта, както и със служители от читалище „Напредък 1869” – Пирдоп.

Отговорността за некачественото изпълнение е на фирмата изпълнител

• Стоил Карагьозов – директор на дирекция ТСУ в община Пирдоп, пред в. „Камбана”

– Г-н Карагьозов, по какъв проект бе реализиран ремонтът на читалищата в Пирдоп Душанци и на какъв принцип бяха избрани фирмите изпълнители?

– Ремонтът на двете читалища се изпълни по проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез подобряване на местната публична инфраструктура”. Общата стойност на проекта е около 2 000 000 лв. Той се изпълни по договор за отпускане на финансова помощ между община Пирдоп и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Ремонтът основно обхващаше въвеждането на енергоспестяващи мерки в двете читалища.

Проектантът на проекта бе избран чрез обществена поръчка, като процедурата се проведе през 2012 г., а поръчката спечели фирма „Конструкция”.

Фирмата-изпълнител бе избрана след обявена обществена поръчка по реда на ЗОБ през 2014 г. Пет фирми се явиха на обявената поръчка, като тя бе спечелена от консорциум „Пирдоп 2014”. Този избор на изпълнител беше съгласуван с Държавен фонд „Земеделие”. При тях имаше последващ контрол, не само за тази фирма, а за всички фирми, които по някакъв начин са ангажирани по проекта. След обществена поръчка бе избрана и фирмата изпълнител на доставките и оборудването – „Динакорд” ЕООД. Строителният надзора се изпълняваше от фирма „Агровот инвест”.

– След завършването на ремонта в пирдопското читалище се появиха множество проблеми, в следствие на некачественото строителство. Какви бяха те и защо бяха допуснати?

– Когато паднаха големите снегове имаше наводнение в читалището, тъй като парното не бе запалено. Една тръба бе замръзнала, в следствие на което тя се бе спукала. Извикани бяха ВиК майсторите, които установиха какво и къде точно е станало, локализираха замръзването и аварията бе отстранена. Замръзването на тръбите е божа работа. Тя и сградата на общината бе 3 дена без вода.

В читалищната сграда имаше теч от покрива, който бе отстранен. Констатирани са и няколко фуги. Когато бе големият сняг и започна снеготопенето силният вятър през тези фуги на противодимния люк бе надул и бе вкарал тези парчета обледен сняг. Реално при снеговалежа не е валяло вътре. След като проблемът бе констатиран, строителите бяха уведомени и като се оправи времето той ще бъде отстранен.

Имаше вледеняване и на водосточните тръби на покрива и водата, която се получи при снеготопенето се бе завирила. Поради което някъде е имало пробив и е протекло. Своевременно и този проблем бе отстранен. След това въпреки че имаше нови дъждове и снегове, не е имало други течове.
С електричеството не е имало проблеми. Имаше само паднал предпазител, защото бяха включени нерегламентирани самоделни печки, които надвишават допустимата и проектната мощност. Имало е разминаване между проектираните климатици и проектираната ел. инсталация. Това нещо се синхронизира.

За всички проблеми фирмата си носи отговорност. Тя си има гаранционен срок от 5 години и е длъжна през този период да оправя тези проблеми. Както когато имаше проблем с датчиците на осветлението по коридорите, фирмата дойде и отстрани проблема. В строително отношение това може навсякъде да се случи.

Голям проблем не е имало и читалището си функционира нормално. Проведоха няколко мероприятия в него. Това просто са текущи недоделки, които при появяване се отстранят своевременно.

Дефекти се появяват заради компресирания срок за изпълнението на строителството, което не зависеше нито от строителите, нито от общината, а от фонда. Срокът за изпълнението на проекта бе 6 месеца, а той се извърши за 3 месеца.

Дребните дефекти, които се получават се отстраняват своевременно, защото строително-монтажните работи са си в гаранционен срок и съгласно клаузите на договорите това нещо се отстранява. Факт е, че след като бяха първите течове в читалището и след като се направи ремонта, при втория снеговалеж и дъждовете не е прокапало никъде. При едно замръзване в къщи кой е виновен? ВиК дружеството, или майсторът който е правил водопровода? Виновен е собственикът, който си експлодира сградата. Той не си я подържа правилно, за да не му замръзне. Независимо от всичко това пак строителите дойдоха и отстраниха възникналата авария. При едно такова мащабно строителство, извършено за такова кратко време, е напълно допустимо да има някаква дребна авария.

– Проектантът съобразил ли се е с нуждите на читалището по отношение на сцена, прожектори, чиги и т.н.?

– Всичко по темата обзавеждане и оборудване бе подадено като информация от читалището. Проектантът разработи електроинсталацията спрямо нуждите, които са подадени за обзавеждане и оборудване. Затова така е направена електроинсталацията, затова така е заявено обзавеждането и оборудването. Каквото е заявено от читалището – това е доставено, това е монтирано.

Ние имаме количествено стойностните сметки, които са подадени от читалището, които са подадени и одобрени от фонда. Имаше едно разминаване в чигите. В проекта за тях бяха заложени 4 000 лв., но от фонда одобриха сума от 1 600 лв. Друг е въпросът, че от читалището при налични 8 чиги, бяха заявили 22 чиги. Абсолютно некоректна информация подадена от тях, защото никой не можеше да каже как и къде да бъдат разположени.

Осветлението на сцената е съобразено да бъде старото сценично осветление плюс новото допълнително осветление. Там където си бяха прожекторите си е направена ел. инстанцията. Това че читалищното настоятелство не си съхрани самите прожектори е друг въпрос. Те много работи изхвърлиха на боклука и впоследствие се оказа, че им били нужни. Все пак нито общината, нито строителите са длъжни да им пазят имуществото. Те много добре знаеха кога ще се започне строителството и колко време ще е то.

Всеки собственик, когато вика майстор в къщи не го оставя той да му прибира мебелите. Всеки един собственик си съхранява собственото имущество.

– Има ли подобни проблеми и в читалището в Душанци?

– В читалището в Душанци нямаше течове. Там тотално е сменен скатният покрив. Сигнал за там не е подаван по какъвто и да е повод.

Преди ремонта при дъжд водата течеше директно от покрива. Сега няма проблеми – има отоплителна инсталация, топло е, читалището си работи.

Изпълнението на проекта е под всякаква критика

• Татяна Крънева – секретар на читалище „Напредък 1869”:

– Проектът не беше съобразен със сценичните нужди на читалището. По никакъв начин не съм питана от какво оборудване има нужда читалището. Единствено когато идваха проектантите им казвах, че имаме нужда да се сменят чигите, защото са доста износени и че е необходимо да се смени механизмът на главната завеса. Това беше в свободен разговор и официално не съм питана за чиги или за каквото и да е.

Фирмата, която отговаря за осветлението казаха, че сценичното осветление не било по проекта. Излиза, че по проекта е предвидено да има само два подвижни прожектори. За щастие от фирмата ни увериха, че до седмица или две ще свържат и старото ни осветление.

Имуществото ни е съхранено и в момента се намира в залата за фитнес. Там са и прожекторите на читалището.

Изпълнението на проекта е под всякаква критика. След изпълнението на проекта се появиха множество проблеми. След ремонта покривът протече, наводнихме се, таванът на сцената падна. Безкрайни проблеми, които непрекъснато трябва да се отстраняват.

Захарина Бодурова – библиотекар в читалищната библиотека:

– Проектът е на общината и каквото са решили те, това са направили. Допитване до нас не е имало, не сме питани за нуждите на сцената, нито за нуждите на библиотеката.

Изпълнението на строителството не е качествено. Покривът на сцената протече, а таванът на хранилището в библиотеката вече е в мухъл.

Проблемите започнаха от самото начало на проекта, когато бе разкрит покривът и библиотеката се наводни. В резултат на това бяха поразени книгите и компютрите.

За жалост проблемите продължиха и след ремонта.

Единственото хубаво е, че на отдела за възрастни в библиотеката бе сложена врата. Така в залата е по-топло. Но за това нещо също не са ни питали. Изцяло всичко бе направено от общината.

Добави коментар