Защитаваме социалните права, съдействаме работниците да бъдат съпричастни към важни производствени цели

• Стоянка Македонска, Асоциацията на демократичните синдикати в Елаците-Мед АД

Г-жа Стоянка Македонска работи в Елаците-Мед от 1981 г. От 15 г. е лидер на Асоциацията на демократичните синдикати и се гордее с изградената синдикална структура за подкрепа и социална защита на нейните членове.

Стоянка Македонска

Г-жо Македонска, каква е равносметката Ви като синдикален лидер в навечерието на професионалния празник – Деня на миньора?

Да работя в Елаците-Мед и да помагам на хората заедно с екипа от синдикалното ръководство е моята сбъдната мечта. Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) е допринесла за по-добрата защита на трудовите и социални права на работещите в дружеството. По предложение на нашата синдикална организация са въведени няколко социални придобивки, като например стимулиране на раждаемостта чрез подпомагане за новородени, допълнителни плащания за почивка, великденски и новогодишни празници. Откликвали сме своевременно на молби на наши членове за заеми и подпомагане при заболяване и сигнали. Нараства авторитетът на нашия синдикат и членската маса се увеличава.

– Като председател на Синдикалната организация „Асоциация на демократичните синдикати“ в Обогатителен комплекс на Елаците-Мед, как оценявате взаимодействието между ръководството на дружеството и синдикалните организации в него?

-Ръководството на дружеството винаги е откликвало с внимание и разбиране на молбите и предложенията на АДС. Благодарение на добрата съвместна работа с ръководството на Елаците-Мед са постигнати много успехи и резултати, които са в полза на работниците. От своя страна, ние като синдикат, сме се старали да обясним на нашите членове и да ги направим съпричастни към важни производствени цели, задачи и проблеми, в това число инвестиции, структурни въпроси и др.

Диалогът е трайна практика между синдикати и работодател. Синдикатът АДС е вземал винаги дейно участие в разработването на Колективния трудов договор (КТД) и важни регламентиращи вътрешни актове. Скоро се състоя среща на ръководството на АДС с ръководството на Елаците-Мед с цел запознаване с проекта на новото КТД и други въпроси.

Сигурна съм, че съвместно с ръководството ще продължим и в бъдеще да работим за по-добри условия и професионални постижения. Ние от АДС при Елаците-Мед ще продължим да бъдем в помощ на работниците и служителите, както и на ръководството на дружеството.

-Бихте ли споделили някои от Вашите добри практики в отношенията между двете страни в трудовите отношения?

– Eдна от добрите ни практики е, че информираме заетите в производството за конкретните задачи, които стоят пред дружеството.Грижим сеза подобряване на условията на труд, здраве и безопасност, като сигнализираме и съдействаме на ръководството за управлението на рискове в производствената среда.

Елаците-Мед АД е водеща фирма в бранша и ние се гордеем, че работим тук. Изградена е една много стабилна Интегрирана система за управление, с която се поддържат и надграждат нивото на знания, изисквания, политика и контрол във фирмата.

Имаме много добър пакет от социални придобивки. Елаците-Мед наистина е едно от малкото предприятия, което никога не забравя и своите пенсионирани служители. Всяка година дружеството предоставя парични помощи за Деня на миньора, Коледа и Великден.

-Какво Ви мотивира във Вашата работа?

-Благодарността на хората и усмивките на лицата им.

– Какво ще пожелаете на служителите на Елаците-Мед по случай празника – Деня на миньора?

-Денят на миньора е повод да изразя своето уважение към всички настоящи и бивши миньори, свързали трудовия и житейския си път с Елаците-Мед и добивната промишленост. Пожелавам им преди всичко здраве, семейно щастие, професионални успехи и да бъдат горди с това което правят! Честит празник!