Заедно и успешно вървим напред по пътя на знанието

• Аделина Павлова,
Вр.И.Д директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски” град Златица

Уважаеми учители, ученици и родители,

Измина един месец от деня, в който всички ние бяхме поставени пред едно ново предизвикателство – да пренесем класната стая от училище в електронна среда, в условия на извънредно положение. Едно изпитание, ново и неочаквано, за всички нас. Но ние не се предадохме – заедно ръка за ръка, стъпка по стъпка, ден след ден намирахме правилния път. Започнахме с обучение в затворени групи в социалните мрежи и в електронния дневник – среда, в които липсата на живата връзка създава неудобства и е не особено ефективна. Но постепенно, добивайки увереност и отчитайки потребностите на децата за визуален контакт голяма част от учителите пренесоха обучението в онлайн платформи, които дават възможност за видео обучение, за задаване на задачи и лесно проследяване на тяхното изпълнение, за организиране на материалите на едно място и редица други предимства, доближаващи онлайн обучението до реалната учебна среда.

С удовлетворение мога да кажа, че всички ученици от СУ „Свети Паисий Хилендарски“ са включени в дистанционното обучение. Само около двадесет деца нямат техническа обезпеченост, затова им се предоставят материали на хартиен носител.

И във всички наши действия ние бяхме подкрепяни от Вас – нашите ученици и родители. Без Вас, без доверието, което ни оказахте, без съдействието и търпението, което проявихте, нямаше да се справим. Днес мога да кажа, че заедно успяваме успешно да вървим напред по пътя на знанието.

В навечерието на един от най-светлите празници – Възкресение Христово, искам да изкажа своето сърдечно БЛАГОДАРЯ:

На учителите – за несломимия им дух, висок професионализъм и всеотдайност;

На учениците – за старанието, активността и отговорното поведение;

На родителите – за доверието и проявената съпричастност!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ! ВЯРВАЙТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ!