ЖТХ „Златолира” гр. Златица със сертификат „Представителен ансамбъл на CIOFF България”

На 30 март 2019 г. в гр. Велико Търново се проведе 19-та Национална среща – семинар на CIOFF България. Националната секция за България на CIOFF® е официален представител  на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – CIOFF ®, който от 2015 г. е Официален Партньор на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство на човечеството. Дневният ред на срещата включваше и обявяване на резултатите от 5-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли, проведен през 2017 г. и 2018 г. Женски тригласен хор „Златолира” при НЧ „Христо Смирненски 1889” гр. Златица участва в Националния преглед, като на първия етап се представи на сцената на МФФ „Малешево пее и танцува” в с. Микрево през 2017 г. След достойното представяне, хорът беше класиран за участие във втория финален етап на  прегледа. Дамите от ЖТХ „Златолира” се явиха с обновен репертоар на сцената в Синдикален дом на транспортния работник гр. София през м. Ноември 2018 г.  5-ят НПФА бе журиран от екип от 28 хореографи и специалисти на Национална секция на CIOFF® България, председателстван от Иван Тодоров – доайен на Българската танцова хореография. Проведе се при конкуренцията на 820 състава с общо 15366 участника. Изключителното високо ниво на подготовка и представяне на ЖТХ „Златолира” гр. Златица го подреди сред победителите , като беше удостоен със сертификата за „Представителен фолклорен ансамбъл на CIOFF България”.

Званието „Представителен фолклорен ансамбъл” е валидно за удостоените ансамбли за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2022 г.

Информация и снимки: НЧ „Христо Смирненски 1889“ гр. Златица