„Елаците-Мед“: Свободни работни позиции в Обогатителен комплекс с. Мирково