„Елаците-Мед“ предприема стриктни мерки за предпазване на персонала си от Covid-19

“Елаците-Мед” АД се придържа стриктно към указанията и спазва препоръките на българските институции и Световната здравна организация. Предприемат се и допълнителни мерки с цел превенция срещу Коронавирус (Covid-19).

Ние редовно информираме нашите служители за начините за предпазване и за симптомите за заболяването; всеки ден се извършва периодична дезинфекция в предприятието, както и на автобусите за транспорт на работници. Осигурени са необходимите хигиенни материали и дезинфектанти.

Ограничени са командировките на работниците и служителите и достъпа на външни лица до предприятието.

Насърчават се всички работещи да спазват препоръките на здравните власти за хигиенни навици и да потърсят веднага консултация с лекар при съмнение за заболяване.