„Елаците-Мед“ посрещна 37 стажанти

На 1 юли в „Елаците-Мед” АД бяха посрещнати стажантите от деветата лятна стажантска програма на компанията. Участие в нея ще вземат 37 студенти от цялата страна и чужбина.

Повече информация на стажантите за програмата бе представена от Милена Христова -директор „Човешки ресурси”, Даниела Горанова – ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация” и Мариана Вътева – експерт „Подбор на персонала, обучения и квалификация” в „Елаците – Мед”.

Стажантската програма е част от корпоративната социална отговорност на дружеството и е важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси. Стажантите работят под ръководството на наставници – доказани професионалисти с богат опит.

През тази година 20 от стажантите ще придобиват опит в Обогатителен комплекс намиращ се на територията на община Мирково, а 17 ще бъдат на територията на Етрополе в Рудодобивния комплекс. Стажантите са възпитаници на университети от цялата страна, като има и един от чуждестранен университет.

По традиция, най-голям е броят на студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Летните стажантски програми повишават мотивацията на студентите за усвояване на знания и практически умения. Стажовете дават възможност на ръководството на дружеството да подбере сред най-успешно представилите се стажанти – бъдещи млади специалисти, които да станат част от екипа на „Елаците-Мед“.

Досега в Стажантската програма на компанията са се обучавали над 220 студенти от различни висши учебни заведения в страната и чужбина, като част от тях са вече служители на дружеството.