Елаците-Мед направи първа копка на кариера „МИАЛ“

  • IMG_054441
  • Със символична първа копка на Гергьовден Елаците-Мед АД постави началото на проект за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити от находище „МИАЛ“, разположено в землището на с. Мирково, Софийска област. Събитието бе уважено от г-жа Цветанка Йотина, кмет на община Мирково, г-жа София Торолова, областен управител на Софийска област, г-н Никола Чолаков, кметски наместник на с. Бенковски, проф. д-р Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, както и други представители на концесионера и гости.
  • IMG_0579Проектът предвижда изграждане на кариера за добив и преработка на доломитизирани варовици с цел производство на скален материал и трошени фракции. „Добивните работи ще се извършват по открит способ в съответствие с най-добрите практики в минната индустрия и с отговорност към опазването на околната среда – заяви инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. Той допълни: „Елаците-Мед ще развива бъдещата си дейност в находище „МИАЛ“ в максимално близко сътрудничество с местното население и бизнес. Ще се стремим в процеса на производство разкритите работни места да се заемат с предимство от местни хора или подизпълнители.“Поздравления и пожелания за успех на проекта поднесоха г-жа Цветанка Йотина, г-жа София Торолова и проф. д-р Цоло Вутов. Начинанието бе благословено с водосвет, отслужен от местния свещеник отец Николай.

 

Добави коментар