Елаците-Мед изпрати една успешна година – изпълнени планове и рекорден добив руда

На 20 декември в Копривщица, в комплекс „20-ти Април” се състоя коледен празник, организиран от „Елаците-Мед“ АД. Сред гостите бяха проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ, д-р инж. Иван Митев, председател на БМГК, бизнес партньори и кметове на общини от Средногорието, медии.

В словото си, изп. директор на „Елаците-Мед”, инж. Драгомир Драганов, пожела здраве и още по-големи успехи в професионалното развитие на служителите на компанията. Отец Емил от Етрополе отслужи водосвет за здраве и благоденствие. Приветствие към домакините отправи кметът на община Мирково Цветанка Йотина. Тя благодари на ръководството за оказваната подкрепа за община Мирково и пожела нови бъдещи успехи. Йотина поднесе специален подарък на Драганов с пожелание за сила и късмет през новата година.

В програмата на празника взеха участие ансамбъл „Чинари” и танцови двойки от клубовете „София Данс” и „Средногорие Данс”.

Пред гостите беше представена кратка видео презентация за изминалата 2018 година, от която стана ясно, че Елаците-Мед приключва с успешно изпълнени годишни планове и рекорден добив руда.

През годината са реализирани и въведени в експлоатация значими за дейността на дружеството проекти. Един от тях е цялостната дигитална трансформация на производствените процеси и Елаците-Мед е един от лидерите в бранша по цифровизирани и автоматизирани процеси. Въведена е и централизираната система Pulse Scada за отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен цикъл. Успешно работи и разработеният софтуер за обмен на текущи данни АСМО, който дава възможност във всеки момент да използват точни и актуални данни. Добивът се планира акуратно с 3D геоложки модел на рудника и софтуер MineSight.

През 2018 година са закупени седем автосамосвали Белаз, електрически хидравличен багер Хитачи с 15 кубикова кофа, сонадажно-зарядна машина MAN, изработена от Austin Powders, Австрия, авто-грейдер Caterpillar – за поддържане на пътищата.

Внедрена е иновативна технология по обезводняване и уплътняване на депонирания хвост с помощта на специализирана машина MudMaster. По прилагането на тази технология Елаците-Мед е сред първите страни в Европа.

Чрез Дигитализацията на минните процеси е постигнато по-високо качество на производството, увеличаване на добавената стойност, подобряване на безопасността на служителите и работниците и не на последно място опазване на околната среда.

В Обогатителната фабрика, за първи път в Европа, е внедрена иновативна технология в процес „Смилане“. Системата спомога за подобряване на енергийната ефективност на предприятието, количествените показатели и повишаване на степента на извличане на полезните компоненти от рудата.

Изградена е новаторска система за мониторинг на деформациите и филтрацията на язовир „Радин извор“. Рекултивирани са 270 дка от въздушния откос на хвостохранилище Бенковски-2, което гарантира безопасността на съоръжението и подобрява параметрите на околната среда в района.

Със своята социална ангажираност Елаците-Мед допринася за развитието и подобряването на икономическия растеж, социалния климат и качеството на живот в района на Етрополе и Средногорието. Дружеството влага и допълнителни ресурси, като финансира и активно участва в реални проекти за подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда, в образователни и социално значими проекти. През 2018 г. са подпомогнати редица социални проекти във всички общини, на чиито територии развива дейност.

За много успешна е оценена и реализацията на конкурса „140 години свобода. Героите и събитията от моя роден край“, в който участваха 12 училища. Дружеството реновира и оборудва компютърната зала в СУ „Саво Ц. Савов“ в гр. Пирдоп.  Като част от програмата „Култура и национална идентичност”, е създаден филм, посветен на ученическия духов оркестър към СУ „Л. Каравелов“ гр. Копривщица.

Отчетени са и високи резултати от осмата Стажантска кампания на дружеството, като след нея, част от стажантите, вече работят в Елаците-Мед АД.

В трудовия процес на Елаците-Мед са заети над 1800 човека, специалисти и работници с повече от 120 професии, от които 48 с много висока квалификация. Стратегията за бъдещото развитие на компанията е адекватно проучване на всички възможности за финансиране и инвестиране във всеки доказано рентабилен проект, както и изграждане на мотивиран и високо квалифициран екип.

Добави коментар