„Елаците-Мед“ е модел за успешно управление в минната индустрия

За 20 години дълготрайните инвестиции в значими проекти са около 1 млрд. лв.

На 13 август в конферентната зала на комплекс „Етрополия” в град Етрополе се проведе първата по рода си пресконференция на ръководството на „Елаците-Мед” АД с местни медии. Събитието бе по случай 44 години от създаването на МОК „Елаците” и 20 години от присъединяването на „Елаците-Мед” АД към група ГЕОТЕХМИН.

На срещата, от страна на домакините, присъстваха изпълнителният директор инж. Драгомир Драганов, инж. Стоил Димитров, зам.-генерален директор „Производство”, Александър Григоров, директор Дирекция „Околна среда и води”, Милена Христова, директор „Човешки ресурси”, Даниела Теофанова, директор „Връзки с обществеността” в ГЕОТЕХМИН, Тодор Иванов, ръководител отдел „Комуникации”. 

В началото на срещата инж. Драгомир Драганов благодари на медиите, че са се отзовали на поканата и изрази намерението си това да стане практика на фирмата. Инж. Драганов добави още, че за ръководството на компанията, и лично за него, е важно да се знае какви са обществените нагласи в региона, в който се упражнява дейността й, и че няма по-добри показатели за това, именно от местните медии.

Пред журналистите бе представен филм, в който е проследено развитието и историята на рудодобивния комплекс от създаването му до днешни дни. Впечатляващи са инженерните постижения в автоматизацията и дигитализацията, внедрените иновации в различните производствени и преработвателни процеси. Важен акцент са и направените инвестиции в технологии за опазването на околната среда и водите, рекултивацията на терени. Неразделен ангажимент е и развитието на корпоративната социална отговорност на фирмата и партньорските отношения с общините, местните общности и други.

На последвалите въпроси отговаряха както инж. Драгомир Драганов, така и останалите представители на ръководството.

„Имайки предвид заложените производствени показатели, постигнатите резултати са добри“ – отговори инж. Драганов на въпрос на в. Камбана. „Произвеждаме планираната продукция с преизпълнение от няколко процента, при по-ниска себестойност от заплануваното, което се дължи на автоматизацията и модернизацията на производствените процеси.“

На въпроса на в. Камбана за корпоративната социална отговорност отговориха Тодор Иванов и Милена Христова. Тодор Иванов обясни, че „Елаците-Мед” винаги се стремят да откликват на нуждите на общините и местните общности от двете страни на Балкана. Партньорствата с местните училища са дългосрочни, като стана ясно, че през есента ще бъде реализиран конкурс на тема  „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“.

Активно се работи по развитието на дуалното образование. В това направление, „Елаците-Мед” си партнира с останалите големи компании в района на Средногорието – Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, „Аурубис България” АД и групата на Инженеринговите партньори. Тази година отново е планиран план-прием в Аграрно-Техническа Професионална гимназия – гр. Златица. Новост е присъединяването на още две дружества от група ГЕОТЕХМИН към този проект – „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД.

Милена Христова допълни, че е важно професионалното образование да бъде възобновено в региона, за да могат кадрите да се обучават на място. Минната промишленост е индустрия със съвременни технологии и високи нива на развитие и именно дуалното образование може да даде на децата поглед към ранна професионална ориентация.

Дуалното обучение е само една от формите, които „Елаците-Мед” използва за подготовка на кадри за своята дейност. Междувременно, фирмата подкрепя  каузите на професионалното образование и възраждането му. В началото на годината е стартирала практикантска програма за обучение, на вече завършили средно образование млади хора, в специалностите „Монтьор автоматизирани системи“ и „Електромонтьор“. Милена Христова посочи, че в „Автоматизирани системи” са приети основно момичета и те се справят отлично. Обучението се води от специалисти от МГУ и Технически университет. Идеята е, след като са били обучени вътре в предприятието, те да бъдат наети на работа.

Христова отбеляза още, че няма текучество при младите хора, които постъпват на работа. Положението е обусловено от добрите материални условия и благоприятната работна среда, които фирмата създава.

Освен Стажантската програма, насочена към студентите, която се реализира за девета поредна година, фирмата насърчава своите служители да завършват висше образование по специалности, необходими за дейността. Финансират се и докторантури на специалисти. Това бяха отговорите по въпроса за кадрите, зададен от ТВ Средногорие Медия.

Дружеството е извървяло много динамичен път през времето на своето развитие и това е било продиктувано от различни обективни обстоятелства. „В различните периоди то премина през политически и икономически сътресения в страната, но благодарение на хората, които работят в него, оцеля, продължи да работи и се превърна в едно от сериозните устойчиви дружества, управлявано изцяло от български мениджърски екип. Това, според мен, е модел за успешно управление на тежката индустрия в България“ – сподели инж. Драганов.

В отговорите по останалите въпроси стана ясно, че „Елаците-Мед” ще продължи работа за подобряване на жизнената среда и инфраструктурата в общините. Предвижда се изграждането на съвременни и модерни центрове за възрастни хора на територията на Етрополе и на територията на община Златица. В последствие, те ще бъдат дарени за управление на двете общини по програмата „Българските добродетели“.

Инж. Драганов допълни, че фирмата винаги е подпомагала инфраструктурни или други мероприятия, за които общината е потърсила съдействие. Това касае и концесионната територия на останалите общини, на които е разположено „Елаците-Мед”. Например, всяка година се подпомага дейността на МБАЛ-Пирдоп, съвместно с „Аурубис” и Дънди Прешъс Металс.

За 20 години размерът на дълготрайните инвестиции е около 1 млрд. лева, съобщи инж. Драгомир Драганов в отговор на поставен въпрос. Осъществените проекти имат значителен ефект върху повишаването на производителността, намаляването на разходите, подобряването на условията на труд и опазването и възстановяването на околната среда.

В заключение, инж. Драгомир Драганов заяви, че политиката на „Елаците-Мед” АД е насочена към инвестиции за максимално използване на ресурса в рудните запаси и максимално дългосрочно развитие на компанията.

МОК „Елаците” е учреден през 1975 г. Започва изграждането на рудника и прокопаването на уникален 6,5 километров тунел, свързващ рудник „Елаците”, община Етрополе, с бъдещата обогатителна фабрика в Мирково. В началото на 1981 г. е стартиран пускът на Минно-обогатителния комбинат. На 18 февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално. Доказаните запаси на находището според първоначалния проект са 220 млн. тона медна руда и според разчетите предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Експлоатацията на рудника е удължена след приватизацията през 1999 г. Проектантският екип разработва варианти за дългосрочни проекти за съществено разширение и удължаване експлоатацията на находището. В резултат на това животът му е удължен с 25 години, а рудник „Елаците” се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди. Дружеството осигурява пряка заетост на над 1850 души и допринася за качеството на живот в осем общини.

„К“