„Елаците-Мед“ АД търси да назначи Шофьор, автокран