„Елаците-Мед“ АД – С награда за корпоративна социална отговорност

На 18 август, по време на Националното честване на Деня на миньора в София, „Елаците-Мед“ АД получи наградата на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за корпоративна социална отговорност в категорията „големи предприятия“. Тя беше присъдена за програмата на дружеството „Отговорност към местните общности“. Наградата беше връчена на инж. Добри Цветков от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Програмата на „Елаците-Мед“ АД „Отговорност към местните общности“ за 2014 г. обхваща различни дейности, които са в съответствие с инициативата Глобален договор на ООН и са осъществени с безвъзмезден труд на служители и дарения. В рамките на една от инициативите „Подобряване на местната инфраструктура и превенция на бедствия“  беше направено дарение на БЧК за наводненията, за което Елаците-Мед получи награда като един от най-големите корпоративни дарители за 2014 г. В района на Средногорието дружеството оказа съдействие и по превенция на бедствия. Сред тях бяха корекция на реката в с. Карлиево и 140 м тръби за отводнителна траншея за води от склоновете; възстановяване на далекопровод, захранващ Депото за твърди отпадъци и изграждане улично осветление на околовръстен път в гр. Златица; помощ с техника за ремонт на горски пътища в гр. Златица, с. Чавдар и др.; проектиране на реконструкция и рехабилитация на пътя Чавдар-Петрич (9,270км).

Другата инициатива на „Елаците-Мед“ АД бе „Ябълка за здраве“ – за засаждане на ябълкови фиданки върху училищни терени в райони, в които от 30 г. няма ябълкови насаждения. Общо 35 директори и учители и 140 деца до VІІІ клас от училищата-партньори под ръководството на агроном засадиха 75 ябълкови фиданки в седем училища-партньори в Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Копривщица. Дарени бяха в училищата по 1 кг. ябълки и листовки на 1491 деца от І до VІІІ клас. Днес учениците се грижат за засадените дръвчета.

Инициативата „Култура и национална идентичност“ е насочена към знание и образование на младото поколение и опазване на културно-историческото наследство. Провежда се от пет години. През 2014 г. бяха дарени 1000 книги на детски градини, училища и читалища, подпомогнати бяха издания на 5 известни автори и организирани културни събития с участието на представители на местните общности.

„Елаците-Мед“ АД е дарило материали или е извършило ремонт и иконопис в манастири и храмове в гр. Етрополе, гр. Ловеч, гр. Златица, с. Бенковски, с. Мирково, с. Църквище. Възстановен бе паметник в чест на загиналите руски офицери и войници през Руско-турската освободителна война в местността Мурта, с. Бенковски.

 

Всички  доброволни инициативи се осъществяват от служители и работници от дружествата Елаците и Геотехмин.

Добави коментар