„ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД СТАРТИРА ЛЯТНА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА-2016

 

Уважаеми студенти, завършващи трети курс, или дипломиращи се в изброените по-долу специалности,

 

Стажантската програма е насочена, към тези от Вас, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво работещо предприятие.

Стажът ще се проведe на територията на Рудодобивен комплекс – гр. Етрополе (100 км. от гр.София) и Обогатителен комплекс – с. Мирково, Софийска обл. (80 км. от гр.София) в периода юли – септември 2016 г.

Ние предлагаме:

 • Работа в мотивиран и динамичен екип
 • Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда
 • Прилагане на натрупани знания в практиката и развитие на потенциала
 • Желание за дългосрочно сътрудничество
 • Месечно възнаграждение

 

Нашите изисквания към Вас са: да се обучавате или да сте завършили следните специалности:

 • Разработване на полезни изкопаеми;
 • Обогатяване и рециклиране на суровини;
 • Механизация на минното производство;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Маркшайдерство и геодезия;
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
 • Геология и геоинформатика;
 • Хидрогеология и инженерна геология;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Химично инженерство;
 • Химично и биохимично инженерство;
 • Електроенергетика;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия;
 • Машиностроене;
 • Строителство на сгради и съоръжения;
 • Транспортно строителство;
 • Транспортна техника и технологии;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Икономика на човешките ресурси;

 

Очакваме Вашите: автобиография, мотивационно писмо и академична справка за успех на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или на адрес: „Елаците мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по- късно от 1 май 2016 г.

Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците мед” АД, като имате предвид, че минималния срок е един месец.

 

 

Добави коментар