Елаците-Мед АД стартира лятна „Стажантска програма – 2017г.“

 

От 2011 година  за седми пореден път Елаците-Мед ще организира и ще проведе лятна Стажантска програма. Тя е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството.

Стажантската програма е насочена към студентите, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво развиващо се предприятие.

Програмата дава възможност на младежи от техническите и икономическите специалности от различни висши учебни заведения да преминат летен студентски стаж с продължителност от юли и до септември. Стажът е платен и се провежда в реална работна среда в Обогатителен комплекс, с. Мирково, и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе. Стажантите работят под ръководството на наставници – доказани професионалисти, с богат опит.

До сега в Стажантската програма са участвали повече от 180 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на „Елаците-Мед“ АД.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в мотивиран и динамичен екип;
 • Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда;
 • Прилагане на натрупани знания в практиката и развитие на потенциала;
 • Желание за дългосрочно сътрудничество;
 • Месечно възнаграждение

 

Какво се очаква от кандидатите?

 • Желание да учиш и да работиш в екип;
 • Готовност за работа с нови технологии и да се развиваш;
 • Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи.

Изисквания:

В Стажантската ни програма могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

 1. – Разработване на полезни изкопаеми;
 2. – Обогатяване и рециклиране на суровини;
 3. – Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;
 4. – Маркшайдерство и геодезия;
 5. – Механизация на минното производство;
 6. – Автоматизация;
 7. – Електроенергетика и електрообзавеждане;
 8. – Електроника
 9. – Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
 10. – Геология и геоинформатика;
 11. – Хидрогеология и инженерна геология;
 12. – Химично инженерство;
 13. – Машиностроене;
 14. – Транспортна техника;
 15. – Хидротехническо строителство;
 16. – Компютърни системи и технологии / Софтуерно инженерство;
 17. – Финанси, счетоводство и контрол / Икономика;
 18. – Управление на човешките ресурси;

Кандидатстване за Стажантската програма

Изпратете автобиография, мотивационно писмо и академична справка за успех на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или на адрес:

„Елаците-Мед” АД, Човешки ресурси, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по-късно от 15 май 2017 г.

Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

Добави коментар