В „Елаците-Мед“ АД приключи „Стажантска програма 2016“

elacitemed-stajantskaprograma2016

На 30 септември в „Елаците-Мед“ АД се състоя церемония по връчване на удостоверенията за успешно завършен стаж в компанията, с което се финализира стажантската програма, която се организира за шеста поредна година. Присъстваха стажанти и менторите от различните цехове. Те бяха приветствани от Симона Събкова – директор „Човешки ресурси” и Мариана Иванова – ръководител на „Стажантска програма 2016”.

През тази година в стажантската програма на „Елаците-Мед” АД участваха 20 студенти, 11 от които стажуваха в Обогатителен комплекс и 9 в Рудничен комплекс. Програмата  даде възможност на студенти от технически и икономически специалности от различни висши учебни заведения –  Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет,  Технически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет, Нов Български Университет, Академия на МВР, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив,  да работят в отдели и структурни звена на дружеството през летните месеци и да получат информация и опит, които да бъдат от полза за бъдещата им професионална реализация.

За шестте години, през които се провежда програмата, на стаж са били общо 179 студенти, като 14 от тях вече са част от колектива на дружеството. Основното предназначение на стажантската програма – да се прилага наученото от студентите в университетите на място, в реално производство, дава възможност на мениджърите да подберат сред завършващите специалисти с потенциал за дългосрочно сътрудничество и да бъдат изградени мотивирани и квалифицирани млади екипи.

„Направеният анализ през годините показва, че летните стажантски програми повишават ентусиазма и мотивацията на студентите за усвояване на знанията, а за техните наставници остава удовлетворението, че са запалили искри в очите на младите хора и тяхното желание за реализация в бранша.“ – споделя инж. Симона Събкова, Директор, човешки ресурси на Елаците – Мед АД.

По време на закриването на стажантската програма наставниците дадоха отлична оценка на проведената програма и на участието на младите специалисти. Младежите изразиха отлични впечатления от придобития опит и знания на работните площадки в обогатителния и в рудодобивния комплекс на „Елаците Мед”. Стажантите получиха дипломите си за успешно завършване на стажа и подарък от компанията.

 

Добави коментар