„Елаците-Мед“ АД получи престижна награда за иновации в Деня на миньора

Добивният браншс 2,5 пъти по-висока производителност от средната за индустрията

EM_1

На 18 август хиляди миньори и специалисти,  работещи в минерално-суровинната индустрия, празнуват Деня на Успението на Св. Иван Рилски.  Националното честване, което по традиция се организира от Българската минно-геоложка камара, НТС по минно дело, геология и металургия,  Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”, започна с молебен за здраве в Катедрален храм „Св. Неделя“ в столицата.

„В тези трудни времена добивният бранш у нас убедително се откроява като един от най-важните стожери на националната икономика и социално-икономическия просперитет на регионите… Една държава, която не развива собствените си природни богатства, има малки шансове за силна индустрия“ – каза проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК, на откриването на събитието.

Доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия изнесе председателят на НТС по минно дело, геология и металургия, проф. д-р инж. Цоло Вутов. Той определи България като една от водещите страни в европейската минерално-суровинна индустрия и изтъкна членствата й в редица авторитетни международни организации, свързани с минерално-суровинната индустрия и минната наука. По статистика на НСИ през 2016 г. добивната индустрия осигурява заетост на над 22 340 души, показател, по който България е на първите места в ЕС. За сравнение, през 2015 г. на трудов договор са работили 24 617 души. Основна причина за намаляването на работната сила в бранша се дължи на освобождаването на работещи в две предприятия в подсектор „Въгледобив“. Около 120 000 души работят в съпровождащите бранша икономически дейности. Минерално-суровинната индустрия създава 4-5 % от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. „Индустрията е важна за българската икономика и защото е тясно свързана и с други сектори. Доставчици на стоки и услуги за минерално-суровинната индустрия са над 83 000 предприятия, в които работят близо 800 000 души. Секторите, купувачи на продукцията на бранша, обхващат над 26 000 предприятия, които създават заетост за над 300 000 души.“ – допълни проф. Вутов.

За поредна година браншът отчита свиване на международните цени за полезните изкопаеми, продължава и спадът на добива. Общият добив на полезни изкопаеми в страната за 2016 г. възлиза над 97 680 000 тона, което е намаление с 13,1% (или с почти 14 800 000 тона) спрямо предходната година, но е с 9,36% повече  от 2010 г. например.

EM_2

Положителна тенденция в добивната индустрия  е високата производителност на труда, която е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната. Тази тенденция се дължи на значими инвестиции в дълготрайни материални активи, според Изследователския доклад „Оценка на макроикономическото значение на минерално-суровинната индустрия в България“, изготвен от Фондация „Бауерзакс“ със съдействието на Индъстри Уоч България през 2017 г. Между 2010 и 2014 г. предприятията в минерално-суровинната индустрия са инвестирали над 1 млрд. лв. в най-съвременни машини и оборудване, по данни на Евростат.

„Редица компании от минерално-суровинната индустрия изминаха дълъг път на технологична модернизация и направиха сериозни инвестиции, чрез които се повишава значително ефективността на производството им и се подобряват параметрите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Техните постижения и устойчиво развитие в съответствие с най-добрите практики трябва да се дават за пример и да се подкрепят всестранно. В тези предприятия, които са двигателят на бранша, инвестициите в безопасността на труда и грижата за хората отговарят на високи стандарти  и добрите резултати са налице. Водещи в това отношение са „Асарел-Медет”АД „Елаците-мед” АД, „Дънди Прешъс-Челопеч” АД, Горубсо-Мадан, Мини „Марица-изток” ЕАД и др.” – каза проф. Вутов.

EM_3

Браншът получи поздравления от министър председателя Бойко Борисов, а в залата на тържественото събрание свои приветствия поднесоха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на енергетиката  Жечо Станков, секретарят на президента Гълъб Донев, ректорът на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, президентът на КНСБ Пламен Димитров и други официални гости.

Сред официалните гости на празника бяха заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и др.

По традиция на събитието бяха връчени награди на БМГК за постигнати високи резултати през изминалата година. Сред наградените компании бе и „Елаците-Мед“ АД, която получи престижната награда за иновации в раздел “Големи предприятия“. Отличието бе връчено от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и председателя на БМГК проф. Николай Вълканов на изпълнителния директор на дружеството, инж. Драгомир Драганов. Наградата  се присъжда за внедрената система   за високоточно позициониране на машините в рудник „Елаците“ ProVision®, с която е надградена   диспечерската система Dispatch® за управление на минните процеси и по-точното им планиране. ProVision® e GPS система за позициониране с точност до 10 см. на всяка една машина – багер или сонда, с което се постига още по-висока ефективност на производствения процес.

 

Факти за минерално-суровинната индустрия

Пряко заети – 22-25 000 души

Заети в съпътстващи дейности – над 120 000 души

Браншът осигурява: 1,3% от общата заетост в страната

4-5% от БВП (в зависимост от международните цени на основните суровини)

Добив на полезни изкопаеми през 2016): 97,68 млн.т., с 13,1%  по-малко от 2015 г.

Обща стойност на произведената продукция за 2016 г. – около 2,6 млрд. лв.

Производителност на бранша: 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната

Средна годишна заплата в сектора за 2016: 16524 лв. с 1,05% повече спрямо 2015 г.

Добави коментар