„Елаците-Мед“ АД – Поздравление по повод Деня на миньора

Уважаеми колеги, настоящи и бивши миньори, геолози, обогатители, специалисти и мениджъри в „Елаците-Мед“ АД и група ГЕОТЕХМИН,

Уважаеми партньори,

Изключително ми е приятно да Ви поздравя по случай нашия професионален празник – Деня на миньора!

През настоящата година за нас той е юбилеен и много специален, тъй като отбелязваме 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН!

Историята на нашата компания е резултат от професионализъм, приемственост и новаторство, от ясни приоритети, висока отговорност и упорита работа. 

Днес “Елаците-Мед” е компания, успешно преминала към интелигентна минна индустрия, със значим принос за икономиката на Република България и за качеството на живот в 8 общини. Ние имаме основание да бъдем горди от постиженията ни в производството и да заявим с достойнство, че сме признати като едни от най-добрите в минния бранш не само в България, но и в чужбина.

От името на Надзорния и Управителния съвет на „Елаците-Мед“ АД благодаря на всеки един от Вас за Вашия професионализъм, за приложените знания и умения и за успешно реализираните проекти!

Скъпи колеги, благодаря за избора Ви да свържете професионалния си път с „Елаците-Мед“!

Уважаеми партньори, благодаря Ви за Вашата подкрепа и сътрудничество през годините!

Вярвам, че и в бъдеще ще продължим да работим заедно за устойчивото и ефективно развитие на „Елаците-Мед“ АД, на регионите и на минерално-суровинната индустрия в страната!

Желая на всички здраве, успехи и благоденствие!

Честит празник!

С най-добри пожелания,
Инж. Драгомир Драганов,
Изпълнителен директор