„Елаците-Мед“ АД осигурява основни хранителни продукти за една година на социалните патронажи в пет общини от Средногорието

Чавдар
Челопеч

На 3 ноември „Елаците-Мед“ стартира инициатива за осигуряване на основни видове хранителни продукти в помощ на социалните патронажи към общините – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица и Пирдоп.

Златица

Инициативата е част от програма „Българските добродетели“ и е в помощ на най-нуждаещите се – възрастните, болните, семействата с деца. Тя е израз на съпричастността на компанията към трудностите, които изпитват местните общности и е навременен отклик към нуждите на общините да реагират адекватно на необходимостта да подпомогнат всички засегнати от пандемията Covid-19.

Пирдоп

Чрез своята благотворителна инициатива „Елаците-Мед“ осигурява някои основни хранителни продукти от първа необходимост за социалните патронажи в шестте общини, които ще покрият нуждите им за една година напред.

Мирково

Това е поредната дарителска инициатива, която компанията оказва в условията на Covid-19 и е израз на солидарност и граждански дълг към уязвимите групи хора в общини от Средногорието и Етрополе. Ръководството на компанията е убедено, че само със съвместни усилия с местните общински ръководства могат да бъдат преодолени последиците от създалата се здравна криза.