„Елаците-Мед“ АД обявява следните свободни работни позиции: