„Елаците-Мед“ АД обявява свободна работна позиция: Счетоводител, оперативен