Елаците-Мед АД за пета поредна година със стажантска програма

elacite-stajantska-programa2015

На 1 юли в „Елаците Мед”АД стартира лятната стажантска програма на компанията. Тя се провежда за пета поредна година и е част от политиката на дружеството за подпомагане на професионалната реализация на младите хора и активното сътрудничество на бизнеса и образователните институции.

Симона Съмбокова – директор „Човешки ресурси”, представи пред студентите „Стажантска програма” 2015 г. В нея ще вземат участие 32 студента от цялата страна през месеците юли, август и септември. Одобрените кандидати се обучават в следните специалности: Геология, Геология и геоинформатика, Маркшайдерство и геодезия, Обогатяване и рециклиране на суровини, Индустриални технологии, Инженерна екология и опазване на околната среда, Хидротехническо строителство, Индустриален мениджмънт, Икономика на транспорта, Автоматика, информационна и управляваща техника, Устройство и управление на земи и имоти, Строителство на сгради и съоръжения, Икономика и бизнес, Международни икономически отношения, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Компютърни системи и управление, Икономика на човешките ресурси, Икономика с чуждо езиково обучение.

Студентите са от Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет,  Технически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр. София, УНСС, Софийски университет, Икономически университет гр. Варна. Има и един студент обучаващ се в Политехнически университет в гр. Милано, Италия.

Направленията и отделите, в които са разпределени стажантите са: цех „Мелнично-флотационен“, цех „Ремонтно-механичен“, цех „Водно и хвостово стопанство“, отдел „Геоложки“, отдел „Маркшайдерски“, отдел „Геотехнически“, отдел „Маркетинг и търговия“, „Химическа лаборатория“, „Изследователска лаборатория“, отдел „Капитално строителство“, отдел „Информационни системи в минната промишленост“, отдел „Човешки ресурси“.

Студентите ще проведат стажа си в Обогатителен комплекс, с. Мирково и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе на „Елаците-Мед“ АД.

При добро представяне и заявяване на задълбочени знания в своята област, могат да разчитат на дългосрочно сътрудничество и възможност за реализация в едно от най-големите и проспериращи предприятия в минната индустрия на страната.

Добави коментар