Д-р Иван Вутов беше избран за председател на УС на Индустриален клъстер Средногорие

На 9 май д-р Иван Вутов, замeстник-управител на Геотехмин ООД, беше избран за председател на УС на Сдружение Индустриален клъстер Средногорие. Той пое щафетата от г-н Тим Курт, главен изпълнителен директор и вицепрезидент на Аурубис България АД.
„Изключително много Ви благодаря за гласуваното доверие. Ще вложа енергия, усилия и време, за да продължа успешното развитие на Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“, каза д-р Иван Вутов.
Клъстерът е създаден през есента на 2005 г. Водещите компании в него са: Геотехмин ООД, Елаците – Мед АД, Асарел – Медет АД, Аурубис България АД и Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД. Сред целите на клъстера са: повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие, устойчиво развитие на регионалните индустрии и местните общности в региона чрез иновативни технологии, бизнес постижения и социално предприемачество и др.
На заседанието проф. дтн инж. Цоло Вутов определи Индустриален клъстер Средногорие като „най-успешния у нас през последните години“. „Много е важно да използваме натрупаните знания, умения и професионализъм за по-високата ресурсна ефективност на предприятията и кръговата икономика. Също така трябва да обединим усилията на бизнеса, науката, на НТС по МДГМ и клъстера за развитието на иновативни проекти в минната индустрия“, каза проф. дтн инж. Вутов.

Членовете на новия УС на ИКС :

  1. Аурубис България АД, представлявано от г-н Тим Курт;
  2. Асарел-Медет АД, представлявано от инж. Делчо Николов;
  3. Елаците-Мед АД, представлявано от инж. Драгомир Драганов;
  4. Дънди Прешъс Металс Челопеч, представлявано от инж. Константина Градева – Василева;
  5. Геотехмин ООД, представлявано от д-р Иван Вутов;
  6. Община Панагюрище, представлявана от г-н Никола Белишки;
  7. Община Мирково, представлявана от г-жа Цветанка Йотина;
  8. МГУ „Св. Иван Рилски“, представлявано от проф. д-р Любен Тотев;
  9. Инж. Николай Минков, изпълнителен директор на сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“

Текст и снимки: Индустриален клъстер Средногорие