„Дънди Прешъс Металс“ ясно заяви отказа си от проучвателни дейности в Сърнена Средна гора

На 27 октомври беше проведена среща на представители на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с кмета на община Брезово, г-н Христо Енков, който е и председател на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“. От страна на минната компания участваха Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“, и Анка Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“. Срещата бе организирана и със съгласието на инициативния комитет на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“.
По-рано тази година компанията се отказа от дейности по търсене и проучване в площ „Свети Никола“, но остана във фокуса на създаденото сдружение до формалното приключване на процедурата от Министерство на енергетиката. Срещата бе инициирана от компанията, за да се внесе яснота в намеренията на „Дънди Прешъс Металс“, изясняване на законовите процедури и естеството на търсещите и проучвателни дейности.
В писмо, предоставено на председателя на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ г-н Енков по време на срещата, се заявява, че „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за пореден път потвърждава решението и отказа от подписване на договор с Министерство на енергетиката за търсене и проучване в площ „Свети Никола“.
„Уверявам Ви, че в дългогодишната си дейност в страната „Дънди Прешъс Металс“ винаги отговорно следва и изпълнява българското законодателство, прилага най-добри практики и се вслушва в мнението на обществеността в регионите, в които развива дейност“ се казва в писмото.
Срещата е израз на желанието на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД да даде увереност за решението си и вяра в ангажираността към достоверност на информацията и диалогичност.
Кметът на община Брезово от своя страна оцени проактивната позиция на компанията и заяви, че общината и Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ нямат интерес за създаване на конфликти с бизнеса след отказа на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД от дейности по търсене и проучване в площ „Свети Никола“ в Сърнена Средна Гора. Той потвърди, че ще информира членовете на инициативния комитет и членовете на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ за издадената от Министъра на енергетиката Заповед и категоричното намерение на компанията, за да се спре със спекулациите по темата. Г-н Енков изрази благодарност за създадения диалог и прие поканата той и членове на инициативния комитет да посетят рудниците на „Дънди Прешъс Металс“ в Челопеч и в Крумовград.