Дънди Прешъс Металс Челопеч – Сериозни инвестиции в образованието

sreshtadundeee

На 9 юни се състоя втората регулярна пресконференция на изп. директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч д-р инж. Илия Гърков с местните медии. От страна на компанията присъстваха Константина Градева – директор „Безопасност, здраве, околна среда и връзки с обществеността” и Гергана Тодорова – мениджър връзки с обществеността и представители на вестник Камбана, вестник Регион, Средногорие Медия ТВ, списание Средногорски багри.

След встъпителните думи на инж. Гърков, бе направена кратка презентация на дейността на ДПМ, свързана с подкрепата на образованието.

 

Компанията расте с развитието на своите активи и хора и има отговорната мисия да създава устойчиво развитие. Девизът на ДПМ е „Успяваме, защото ни е грижа“.

 

Във фокуса на фирмената политика е грижата за хората – тяхното здраве, кариера и развитие, ежедневната им работа. Има чуваемост към предложенията на работниците и служителите и се работи съвместно за решения, които удовлетворяват индивидуалните и корпоративни интереси. Според изп. директор Илия Гърков голям проблем е липсата на адекватно образование, което обуславя инвестирането на компанията в обучението и развитието

 

Частна Профилирана Гимназия с Чуждоезиково Обучение „Челопеч“

ДПМ е една от малкото компании в страната, която развива собствена гимназия, която е създадена през

1995 г. Завършили са над 450 ученика от 15 випуска, като 95% от зрелостниците продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Испания, Холандия, Дания, Китай и САЩ. Ежегодната инвестиция, която компанията прави за учебното заведение е над 500 000 лв.

 

През 2012 г. ДПМ получава наградата Инвеститор в знанието на годишните награди за корпоративна отговорност на Българския форум на бизнес лидерите.

 

Чрез летните стажове на учениците от ЧПГЧО в компанията им се дава възможност да се запознаят с реална бизнес среда и по-лесно да планират бъдещото си развитие;

 

 

От 2006 г. ЧПГЧО „Челопеч“ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а от 2011 г. е пълноправен член на Академията на Централноевропейските училища (ACES).

Гимназията е сред петте най-добри училища в София област на външно оценяване. Има голям брой спечелени европейски проекти. Нейни възпитаници печелят

първи места на национални олимпиади, има и лауреат на национална олимпиада по история;

 

Випуск 2015 е с отлично представяне на държавните зрелостни изпити: 10 отлични оценки от общо 17 зрелостници; среден успех по английски език – Отличен 5,53; 2 пълни шестици – Анна Илинова (Биология и здравно образование) и Мирослава Бедрозова (Английски език); 3-ма зрелостници с по 2 отлични оценки – Василена Бачева, Анна Илинова, Надежда Рашева.

3.Програма за практическо професионално обучение

Програма за практическо професионално обучение 

 

Програмата за практическо професионално обучение

е разработена през 2007 г. от ДПМ Челопеч ЕАД и ПГМЕ – Пирдоп. През 2011 г. Аурубис България става партньор в Програмата;

Основната цел на Програмата е подготовка на кадри в специалностите: „Механо“ и „Електро и КИП и А“ специалисти, нужни и на двете предприятия.

Практикантите имат възможността да придобият ценни практически знания и умения чрез работа по конкретни задачи и проекти под ръководството на ментори.

 

След успешно завършване на Програмата, те имат реална възможност за наемане на работа. Програмата са завършили 26 практиканта, като 20 от тях вече са служители на компанията.

ДПМ е инвестирало над 100 000 лв. за лицензиране на Център за професионално обучение, ремонт и оборудване на зали и работилници за теоретично и практическо обучение. Инвестирани са над 400 000 лв. в трудови възнаграждения, придобивки и допълнителни квалификации на практикантите участници в Програмата, както и над 30 000 лв. за заплащане труда на преподавателите в Центъра.

 

Стажантска програма за студенти 

Тази програма на компанията дава възможност на студентите да работят в екип от професионалисти, да прилагат университетските си знанията и да усвояват специфични практически умения;

От 2001 г. до сега ежегодно в Стажантската програма са се включили над 40 студенти-стажанти от различни български и чуждестранни университети, като най-голям брой стажанти са в дирекции „Производство“ и „Поддръжка“. Стажът е с продължителност 2 или 3 месеца на трудов договор, вкл. с допълнителни социални придобивки. Организираното от компанията

специално стажантско събитие „Златно лято“  има за цел студентите да се почувстват част от живота на компанията и да създадат своя мрежа от контакти. На студентите стажанти след стажа се предоставя възможност за реализация в компанията, при наличие на свободни работни места.

 

Сътрудничество с МГУ „Св. Иван Рилски“

 

В МГУ компанията е оборудвала най-модерна компютърна зала в партньорство с водещи компании като Microsoft, HP и Geovia, и е закупен специализиран минен софтуер. Стойността на проекта е над 1 млн. щ.д. Обучени са преподаватели и студенти.

Реновирана е втората по големина зала в Университета.

Извършват се регулярни презентации на минните специалисти пред студенти. Реализират се студентски практики по определени предмети на територията на ДПМ, с цел студентите да се запознават с реалната работна среда и технологиите. През последните осем години ДПМ са посетили 968 студента от МГУ.

Компанията спонсорира и участва в различни инициативи и проекти на Университета.

 

Обучението на хора вътре във фирмата

 

Изп. директор Илия Гърков подчерта, че не става въпрос за професионалните курсове и квалификации, защото те са задължителни на едногодишна или двугодишна база. Той показа едно голямо пано, дълго около 40 метра, залепено на стената, върху което може да се види анализа на процесите и оптимизирането на процесите при добива на руда в компанията. Такова пано има и за преработката на рудата. На залепените жълти хартии са записани нещата, които тормозят хората, т. е. къде точно има проблем и кой може да помогне да се реши проблемът. В момента върви същото нещо по отношение на процесите по безопасност и управление на човешките ресурси. Това е един вид обучение в работата и работа чрез обучение – свързване на тези две неща в едно цяло.

Това разпънато пано е стояло в сградата на рудника около 2 месеца. Всеки един работник и служител е можел да го види и да изрази мнението си. Сега е важно мерките, които са начертани да бъдат вкарани в реалното производство и да се анализират резултатите. След това то да се повтаря достатъчно пъти, за да няма вече жълти листчета.

 

 

Добави коментар