„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – Регулярна среща с местните медии

На 7 юни в Информационния център на Дънди Прешъс Металс Челопеч се проведе регулярна среща на ръководството на фирмата с местните медии. Присъстваха генералният мениджър инж. д-р Илия Гърков, Константина Градева – директор „Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, Гергана Тодорова и Ани Шопова от отдел „Връзки с обществеността”, представители на в. Камбана, в. Регион, Средногорие Медия ТВ, радио Ауреа.

Д-р инж. Илия Гърков направи кратка презентация за обстановката, новостите, резултатите и проектите, по които работи компанията.

– Развитието на икономиката на Китай продължава да има негативно влияние върху минната индустрия, защото е основен потребител на такъв вид суровини. Индийската също не се развива в съответствие с очакванията и това се отразява на абсолютно всичко – върху цените на металите, цените на петрола, въобще на световната икономика. Това, разбира се, има и своя положителен ефект, но в краткосрочен план – действа оздравяващо. Едно от предизвикателствата, които се очакват да има влияние върху световната икономика са резултатите от референдума за излизането на Великобритания от ЕС. Има най-различни сценарии, но нито един от тях не показва положително влияние. Затова ние продължаваме да сме консервативни в нашите очаквания и фокусираме вниманието си към запазване на финансовата стабилност на компанията, оптимизиране на разходите, изпълнение на оперативните планове.

Като цяло, 2015 г. беше третата поредна година на намаляващи цени на златото. От всички метали, медта отбеляза най-резкия си спад.

Какво междувременно се случи в Дънди?

От края на април, добивното дружество на Дънди в Капан, Армения, вече е собственост на руското дружество Полиметал Интернешънъл. Това се отрази позитивно на нашите акции. Решени сме да се фокусираме върху местата, които имат възможност да генерират свежи приходи. Освободи се определен финансов ресурс, който вече е пренасочен към строителството на проекта в Крумовград. Същевременно, придобихме 100% от акциите на „Авала Рисорсиз” в Сърбия, в района на Тимок, Туларе и Леновац. Там, ние дълги години проучваме, като имахме част от акциите. В Цумеб бе пусната инсталацията за сярна киселина в Металургичния комбинат на компанията.

Златните правила за безопасност

Развитието на безопасността продължава да бъде наш основен приоритет и наша цел. През първото тримесечие въведохме петото златно правило – работа с повдигателни съоръжения, товарозахващащи приспособления. През това тримесечие върви подготовката на правоспособност за управление на мобилно оборудване, а през трето тримесечие предстои работа под незакрепен таван. Разработването и въвеждането на златните правила е в пълен унисон с нуждите и на обекта ни в Крумовград.

Добивът на руда

По бюджет бяха заложени 550 хиляди тона, а имаме изпълнение 555 хиляди тона. По всички заложени измерители постигнахме пълни показатели. Иновативните проекти вече са в действие. Променихме дизайна на камерите. В момента изпробваме нов тип минно оборудване. Във фабриката оптимизирахме смилането на рудата, извършено е подобрение на класификацията – оптимизация на хидроциклоните, извършени са флотационни тестове на технологичния контрол, геометалургично изследване. Всичко това е с цел да имаме по-висока степен на извличане на полезния компонент от добитата руда. Компанията заплаща на 100% метала, който е добит от земните недра, но не всичко може да се извади от рудата. Но всеки процент, който ни приближава до тази стойност, е успех.

Новости в Челопеч и Крумовград

Развитието на основните проекти в Челопеч: проектът за пречиствателната станция за отпадни води е в административен режим на ОВОС, след което следва да получим разрешително за строеж. Мястото е подготвено и разчистено. Сключени са предварителните договори с доставчиците на оборудването. По другия основен проект: надграждането на хвостохранилище Челопеч, все още няма никакви физически действия, проектното проучване приключи, започва детайлното проектиране. Ще продължим класическата схема на надграждане, която в най-чистия си вариант се прилага в Челопеч.

Както знаете, дружеството подписа договори за партньорство с общините Челопеч и Чавдар. Предстои подписване на такъв договор и с община Златица.

В Крумовград, към края на април приключи процесът за закупуване на земите, върху които ще бъде изпълнен проектът. Това беше един много важен етап от неговото развитие. Приключиха дейностите по окомплектоването на детайлния проект и документите вече са внесени в техническата служба на общината за издаване на строително разрешително. Само за ориентир – това са 31 кашона с проектна документация.

Предстои да финализираме годишната програма за даренията за този район – община, болница, училища, културни дейности – принципът е абсолютно същият, по който работим и тук.

Добави коментар