Дънди Прешъс Металс Челопеч получи признание за грижите за природата

По време на Националното честване на деня на миньора, с поглед на признателност към миналото бяха наградени първите учредители на Българската минно-геоложка камара – фирми и личности, участвали в създаването на браншовата организация през 1991 г. Като приемник на дружеството „Челопеч“ ООД – учредител на камарата, проф. д-р инж. Илия Гърков получи юбилеен плакет.

За своето активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-19 „Дънди Прешъс Металс“ в България получи грамота.

Бяха отличени и най-добрите дружества в бранша в категориите „Най-добри резултати“, „Иновации“, „Безопасност и здраве“, „Грижа за природата“ и „Корпоративна социална отговорност“.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД получи награда в категория „Грижа за природата“ с проект за нулево заустване на води в околната среда в предприятията в Челопеч и Крумовград. Изпълнителният директор проф.
д-р инж. Илия Гърков получи наградата за постигнатия успех.