Дънди Прешъс Металс Челопеч подписа договор за инвестиции с община Златица

 

PodpisvaneDogovoriDundeeZlatica

На 1 август ръководствата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и община Златица сключиха станалия вече традиция рамков договор за инвестиции в обществото. Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, д-р инж. Илия Гърков, и кметът на община Златица, инж. Магдалена Иванова, подписаха споразумението, което очертава приоритетните проекти за община Златица в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево. Тези проекти ще бъдат финансирани от рудодобивното дружество като част от Програмата за инвестиции в устойчивото развитие на региона.

С подписването на тазгодишния договор „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД подпомага изпълнението на инфраструктурни проекти и културни мероприятия в община Златица и трите кметства. Стойността на подписаното споразумение е 51 000 лв., а средствата са разпределени както следва: с. Петрич – 12 250 лв., с. Карлиево – 12 240 лв.; с. Църквище – 12 240 лв. и 14 270 лв. за финансиране на поставената през 2015 г. противоударна настилка и каменна облицовка на спортна площадка.

През месец май бяха подписани годишните договори за инвестиции в обществото с общините Челопеч и Чавдар.  Така общата стойност на средствата, предоставени за развитието на региона през 2016 г., възлиза 683 000 лв.

Програмата за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е насочена към подобряване качеството на живот в съответните селища и възможностите за осигуряване на развитие в дългосрочен план. Проектите, които дружеството финансира са приети с решения на съответните общински съвети.

Добави коментар