„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в подкрепа за устойчиво развитие – сключени са рамковите договори с общините Челопеч, Чавдар и Златица


На 16 юни „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД сключи годишни рамкови договори с общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Официалното подписване на договорите се състоя последователно в трите общини. Споразуменията бяха подписани от проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, инж. Цветомир Велков, оперативен директор на рудодобивното и преработвателно дружество, и от кметовете на общините. На церемониите присъстваха още председателите на общинските съвети на всяка община, Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“, и Анка Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“.

Годишният рамков договор за Община Челопеч бе сключен в залата на общината. По време на подписването му присъстваха кмета инж. Алекси Кесяков, председателят на ОбС Челопеч Димитър Въжаров и главният счетоводител Лилия Бекярова. С подписването на тазгодишния договор „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД подпомага изпълнението на инфраструктурен проект „Благоустрояване на квартал 38б – централна част на село Челопеч“ на стойност 400 000 лв. и оказва финансова подкрепа в сферата на спорта, подпомагайки дейността на Сдружение „Спортен Клуб по борба Челопеч“ със сумата от 45 000 лв. Стойността на дарението за годишната програма за насърчаване развитието на Община Челопеч за 2021 г. е 445 000 лв.

С помощта на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и финансовата подкрепа, която компанията предоставя на общината, през настоящата година бихме искали да създадем паркинг за 36 места в центъра на Челопеч. Така ще решим проблема с паркирането на автомобилите и ще придадем завършен вид на центъра.

Освен това в Община Челопеч искаме да развием клуба по борба, защото виждаме, че има много деца, които имат потенциал. До момента имаме 7 медала от републикански и европейски състезания по борба. Надяваме се, че занапред ще продължим в същия дух. Благодарни сме, че компанията подкрепя спорта и насърчава младите хора.“ – сподели инж. Алекси Кесяков.

В 10 часа във Фолклорен център „Чавдар“ в присъствието на кмета Григор Даулов и председателя на ОбС Мария Томева беше сключен Годишният рамков договор с Община Чавдар на стойност 232 000 лв.

С решение на общински съвет Чавдар, взето по-рано тази година, подкрепата за 2021 г., осигурена от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, е насочена към един ключов за общината проект – изграждане на събирателни колектори на стойност 172 000 лв., както и за реализиране на годишния културен календар на стойност 60 000 лв. С финансирането компанията ще подпомогне устойчивото развитие на общината и през 2021 г.

Кметът Григор Даулов разказа по-подробно за финансираните проекти от страна на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.

Изграждането на събирателни колектори е проект с около 10-годишна история, стартирал още по времето на г-н Геров, бившият кмет на Община Чавдар. С този проект дъждовната и битова вода ще бъде отвеждана в два колектора от двете страни на р. Селска, след което ще се отвежда извън населеното място.

Културният календар е моята голяма слабост. Без културни и образовани граждани, инфраструктурата остава просто така.“

В допълнение г-н Даулов сподели, че Община Чавдар е населеното място, което обори измислената парадигма, че там, където има тежка индустрия няма туризъм. Всеки ден жители на селото посрещат много туристи, които се радват на различните атракциони в общината.

От 11 часа се състоя подписването на рамковия договор за инвестиции в обществото между ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Община Златица. Кметът на общината инж. Стоян Генов подписа споразумението, което очертава приоритетните проекти за Община Златица в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

По време на подписването присъстваха кметовете на селата Карлиево – Ненко Миндилов, Църквище – Тотка Стойкова, Петрич – Мария Ангелова, председателят на ОбС Златица Любомир Цветков и счетоводителят Анна Ланкова.

С подписването на договора „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и през настоящата година продължава да подпомага изпълнението на инфраструктурни проекти в трите кметства към община Златица. Средствата на стойност 51 000 лв. ще бъдат разпределени по равно между трите села.

Г-н Стоян Генов благодари на ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за подкрепата, която оказват през годините, както и за социалната отговорност на Дружеството.

Имаме редица проекти, насочени към селата, благодарение на Вашите благородни дарения. Винаги помагате, когато имаме нужда, а ние оценяваме всичко това, което направихте и продължавате да правите за жителите на общината.“, каза кметът на гр. Златица.

Кметовете на Карлиево, Църквище и Петрич също отправиха благодарност към рудодобивното предприятие. Пожелаха си партньорството и добрите отношения да се запазят и разраснат в бъдеще.

Г-н Гърков изрази своето задоволство от успешното развитие на общините, както и отбеляза все по-добрите условия за живот в населените места. Той подчерта, че благодарение на труда и желанието за устойчиво развитие, както и на партньорството между компанията и общините Челопеч, Чавдар и Златица се осъществяват множество проекти в полза на жителите, които ще имат ефект напред във времето.

„Забележимо малките населени места придобиват все по-привлекателен облик, превръщат се в модерни европейски селища. Жителите могат да се възползват  както от по-добра инфраструктура и културни мероприятия, така и от възможностите за спорт. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се стреми да поддържа висок стандарт както за служителите си, така и за жителите на общините в Средногорието.“ – отбеляза инж. Гърков.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД има създадена дългосрочна дарителска програма „Подкрепа развитието на местните общности“. Чрез нея Дружеството подпомага благоустрояването на инфраструктурни обекти, подкрепя проекти с обществено значение и развитие на капацитета в общините Челопеч, Чавдар и Златица. Програмата подкрепя още културните дейности, образованието, здравеопазването и спорта.

Инвестициите, които компанията прави са пряко в полза на населението на общините, както и в полза на служителите, 90% от които са жителите на тези населени места. Инвестиционната програма в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД продължава повече от 16 години.