Дънди Прешъс Металс Крумовград продължава да инвестира в развитието на община Крумовград

Подписано беше споразумение по Програма за инвестиции в устойчивото развитие на региона

На 17 април ръководството на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД подписа годишно рамково споразумение за инвестиции в обществото с община Крумовград. Съгласно своята Политика за устойчиво развитие минното дружество предоставя ежегодно средства за подобряване на селищната инфраструктура, съхраняване и развитие на местните традиции и културата. Тазгодишната договореност между дружеството и общината включва и допълнителни средства за подпомагане на болницата в града.
На церемонията по подписването, която се състоя в сградата на централното рудоуправление на дружеството, кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед заедно с председателя на Общински съвет Метин Байрамали, Изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков и оперативният директор инж. Любомир Хайнов, в присъствието на представители на корпоративното ръководство на Дънди Прешъс Металс, подписаха договор в размер на 700 000 лева.
От името на ръководството на Дънди Прешъс Металс и в качеството си на изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград, д-р инж. Илия Гърков отбеляза:
„За мен е удоволствие, че за поредна година работим заедно с общината, за да повдигнем стандарта на живот, и за да подкрепим планираните годишни проекти, свързани със здравеопазване, образование и инфраструктура. Както винаги сме казвали, това са основните неща за нас.“
„Удоволствие е и за мен да подпиша за поредния годишен рамков договор съгласно меморандума, който подписахме с Дънди през 2015 г. Всяка година те даряват средства за общината, които приоритетно се разпределят за инфраструктура, водоснабдяване, култура, спорт и за образование. Приоритет за тази година, с решение на общинския съвет, съветниците дадоха за смяна на вътрешно водопроводната мрежа в гр. Крумовград. Това беше породено от факта, че 11 улици предстои да бъдат изцяло рехабилитирани. За да не се налагат последващи ремонти, предвид факта, че вътрешно водопроводната мрежа на тези улици е най-стара и амортизирана, ще се подмени остарялата подземна инфраструктура. Освен общинските си задължения с парите на Дънди изпълняваме и държавните си задължения. Вършим всичко това в името на гражданите и за по-доброто здраве на всички.“ – заяви кметът на община Крумовград Себихан Мехмед.
Проектите, които Дънди Прешъс Металс ще финансира през 2019 г., са на стойност 700 000 лв. 621 600 лв. са за инфраструктурни проекти, 43 000 лв. – за културни и спортни дейности на територията на община Крумовград, вкл. селищни празници, 35 400 лв. – за инженерно проектиране за изграждане на музейна експозиция „Ада тепе“.
В допълнение ще бъдат осигурени още 500 000 лв. за подкрепа на МБАЛ „Живот+“ Крумовград.