Дънди Прешъс Металс инвестира в образованието на младите хора

StajantiDundee

На 1-ви юли беше поставено началото на лятната стажантска програма в дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД в Челопеч и Крумовград. И тази година, по традиция, в програмата взимат участие студенти от различни висши учебни заведения в страната, както и ученици от Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ и от двете средни училища в гр. Крумовград.

И през настоящата година интересът към обявените позиции за студентски стаж беше голям. В резултат на това, близо 400 студенти от различни специалности кандидатстваха по обявите в различните отдели на компанията. 33 студенти в Челопеч и 6 студенти в Крумовград получиха шанс да придобият практически опит в реална бизнес среда. Участниците в стажантската програма ще бъдат потопени в динамичния живот на компанията в продължение на два или три месеца в периода от юли до септември. И двете предприятия предлагат възможности за избор на начална дата на стажантите, с цел пълноценно изпълнение на ангажиментите в университета.

Първият ден на юли беше и първи работен ден в ДПМ Челопеч за осем ученици от 11 клас в ЧПГЧО „Челопеч“ и 17 студенти. Те бяха приветствани с добре дошли от представители на отдел „Човешки ресурси“. След като бяха запознати със структурата и дейността на компанията, всички стажанти преминаха задължителен начален инструктаж и бяха запознати със Златните правила за безопасност в компанията. Най-вълнуващата част от работния ден за стажантите в ДПМ Челопеч беше първата им среща с техните ментори и отделите, в които избраха да прекарат лятото си.

ДПМ Крумовград посрещна четири от своите стажанти, които също получиха информационна презентация и инструктаж от представителите на компанията на място в Крумовград. Стажантите започнаха работния процес с огромно желание и мотивация да обогатят своите знания и да участват активно в дейността на компанията.

Още в първия си работен ден студентите и учениците започнаха усилено да се запознават с работата в своите функционални направления. В проведени блиц интервюта стажантите споделиха, че успешно са се потопили в атмосферата на компанията още от първия си работен ден, а служителите са ги въвели в задълженията, които трябва да изпълняват. Всички запитани ученици и студенти заявиха, че са изключително впечатлени от високото ниво на професионализъм, мерките за безопасност и грижата за служителите на ДПМ Челопеч. Част от стажантите, които са за втора поредна година в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, изразиха надежда да продължат професионалното си развитие, ако им се предостави възможност.

Екипът на ДПМ Челопеч очаква стажантите да прекарат ползотворно и вълнуващо лято в компанията, където да натрупат ценен опит и да открият нови приятелства.

Студенти провеждат своите учебни практики в ДПМ     

Освен лятна стажантска програма, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД предоставя възможност студенти от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да усъвършенстват теоретичните си знания и на практика чрез провеждането на учебни практики. В периода от април до юли Дружеството посрещна 140 студенти, чиято практика беше с продължителност от един до пет дни. В рамките на своите практики студентите се запознаха с дейността на отделите Безопасност и здраве при работа, IT, Опазване на околната среда, Електро и КИП и А поддръжка, Преработка на руда, Технически служби (Маркшайдери, Геология, Експлоатационно проучване, Пробивно-взривни работи, Геомеханика), Добив на руда (Експлоатационно проучване).

През настоящата седмица последната група от студенти на МГУ в специалност „Разработка на полезни изкопаеми“ в продължение на пет дни се запознават с основните отдели, които са пряко свързани с изучаваната от тях специалност.

В края на планираната програма представители на ДПМ Челопеч и студентите ще обобщят информацията от предходните дни, а практикантите ще имат възможност да споделят своите впечатления и мнения от преживяването в Дънди Прешъс Металс Челопеч.

 

Добави коментар