Дуалното обучение в Аграрно-техническа професионална гимназия град Златица с нов прием


Продължава развитието на проекта за дуално обучение в Аграрно-техническа професионална гимназия град Златица. Тази година е третата с нов прием в специалностите „Електрообзавеждане на производството“, „Машини и съоръжения за заваряване“, „Автотранспортна техника“. В периода 3-5 юли 2019 г. всеки успешно завършил седмокласник може да подаде документи и да стане част от проекта, а от началото на новата учебна година да започне с теоретично обучение в избраната специалност, подкрепено с практически опит в реална компания.

Какво е дуално обучение?

Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа. Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма. Основни предимства за учениците са:

  • Практически опит в реална работна среда;
  • Учене чрез най-добри практики с модерно оборудване и технологии, и под менторството на професионалисти;
  • Възможности за кариерно ориентиране и професионално развитие.

Партньори

Проектът за дуално обучение в Аграрно-техническа професионална гимназия град Златица се реализира по инициатива и с подкрепата на „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД и Групата на инженеринговите партньори.. Беше стартиран през 2017 г. с цел подпомагане обучението и професионалната подготовка на качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.

За обучението

В момента в паралелките с дуална форма на обучение (8 и 9 клас) се обучават 43 младежи.

Обучението е 5-годишно с прием след 7 клас и е разделено на два етапа. В първия етап (от 8 до 10 клас) теоретичната и практическата подготовка на учениците се извършва от учители по общо и професионално образование в училището. Вторият етап (11 и 12 клас) предвижда в един или два дни от седмицата учениците да обогатяват знанията си в училище, а през останалите три или четири дни да надграждат наученото в реална работна среда в предприятие – партньор под ръководството на ментори.

Учениците от 11 и 12 клас, които реално ще работят 3 или 4 дни седмично в една от компаниите, за което ще получават възнаграждение.

Дуалното обучение в Аграрно-техническа професионална гимназия град Златица е перспектива за твоята професия и бъдеще.

Срокове 2019 г.

3 – 5 юли – Подаване на документи за участие в приема

До 11 юли – Обявяване на списъците с приетите ученици на І етап

До 16 юли – Записване на учениците, приети на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 18 юли – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22 юли – Записване на учениците, приети на ІІ етап

До 23 юли – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране

24 – 25 юли – Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране

29 юли – Обявяване на списъците с приетите ученици в ІІІ етап на класиране

31 юли – Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране

1 август – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап на класиране

До 10 август – Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване

До 13 септември – Утвърждаване на осъществения план-прием